Online dating poveste scurtă

online dating poveste scurtă

Am făcut o selecție de câteva povești scurte pentru adormit copiii. Îți recomandăm câteva povești scurte, frumoase și captivante, numai bune pentru a-i adormi pe cei mici. Povești scurte de adormit copiii: Prințesa și bobul de mazăre H. Andersen Era odată un prinţ şi prinţul acela voia să se însoare cu o prinţesă, dar cu o prinţesă adevărată.

Şi a cutreierat toată lumea ca să găsească una pe placul lui şi tot n-a găsit. Prinţese erau destule, dar el nu putea să ştie dacă erau cu adevărat prinţese, fiindcă tuturora le lipsea câte ceva. Şi prinţul s-a întors iar acasă şi era foarte necăjit, pentru că tare ar fi vrut să găsească o online dating poveste scurtă adevărată.

Într-o seară, tocmai se stârnise o furtună cumplită, tuna şi fulgera şi ploua cu găleata; era o vreme îngrozitoare. Deodată s-a auzit cum bate 13 dating la poarta oraşului şi regele, tatăl prinţului, s-a dus să deschidă.

La poartă era o prinţesă. Vai, dar în ce hal era din pricina ploii şi a vremii rele!

Apa îi curgea şiroaie pe păr şi pe haine şi îi intra în pantofi pe online dating poveste scurtă vârfuri şi ţâşnea înapoi pe la călcâie. Dar zicea că-i prinţesă adevărată. Pe urmă a pus peste mazăre douăzeci de saltele de lână şi pe saltele douăzeci de perne mari de puf. Aici s-a culcat prinţesa. Dimineaţa au întrebat-o cum a dormit. Toată noaptea n-am închis ochii.

Dumnezeu ştie ce a fost în pat! Am şezut pe ceva tare şi acuma-s toată numai vânătăi! Şi atunci au văzut cu toţii că era o prinţesă adevărată, dacă a simţit ea o boabă de mazăre prin douăzeci de saltele şi douăzeci de perne de puf.

Aşa de gingaşă la piele nu putea să fie decât numai o prinţesă!

7 povești scurte pentru adormit copiii

Şi prinţul a luat-o de nevastă, fiindcă acum ştia hotărât că asta-i prinţesă adevărată; iar boaba de mazăre au pus-o în odaia unde erau bijuteriile coroanei. Și se mai poate vedea acolo şi astăzi dacă n-o fi luat-o careva. Online dating poveste scurtă scurte pentru adormit copiii: Ploaia de stele Frații Grimm Era odată o fetiţă căreia îi muriseră mama şi tata şi ea rămăsese aşa de săracă, încât nu mai avea nicio cămăruţă unde să locuiască, nici un pat unde să doarmă, în sfârşit, nimic altceva decât hainele de pe ea şi bucăţica de pâine pe care unii trecători miloşi i-o dădeau din când în când.

Ea era însă o fetiţă bună şi credincioasă. Şi, cum era părăsită de toată lumea, plecă, cu Dumnezeu în gând, pe câmp, la voia întâmplării. La un moment dat se întâlni cu un om sărac care-i spuse: — Dă-mi şi mie ceva de mâncare, sunt mort de foame. În drum întâlni un copil care-i spuse: — Mi-e tare frig la cap, dă-mi ceva să mă acopăr. Fetiţa nu stătu mult pe gânduri, îsi luă căciuliţa de pe cap şi i-o dădu. Şi iar apăru un copil gol-goluţ, tremurând de frig.

Îi dădu hăinuţa ei şi plecă mai departe. Şi, cum stătea ea aşa, deodată văzu deasupra capului o ploaie de stele care, când cădeau pe pământ, se prefăceau în monezi de aur.

Din cer îi căzu la picioare o tunică ţesută din fir de aur şi un inel preţios.

dating site- ul infographic

Ea îmbrăcă tunica, îşi puse inelul pe deget, apoi începu să adune monedele de aur; deveni, astfel, foarte bogată şi trăi online dating poveste scurtă în belşug şi fericire toată viaţa. Povești scurte pentru adormit copiii: Iepurele și airiciul Lev Tolstoi Într-o zi, iepurele îl întâlni pe arici şi-i spuse: — Toate le ai frumoase, ariciule, numai picioarele ţi-s strâmbe şi se cam împleticesc. Ariciul se supără: — Degeaba râzi; picioarele mele strâmbe sunt mai iuţi decât ale tale cele drepte.

Să trec numai o clipă pe-acasă şi-apoi să ne luăm la întrecere! Ariciul trecu pe acasă şi spuse neveste-sii: — Am avut o neînţelegere cu iepurele şi vrem să ne luăm la întrecere, ca să se vadă care dintre noi aleargă mai repede.

Mini-povești de iubire (II)

Cum o să te iei la întrecere cu iepurele? El e iute la picior, iar labele tale sunt strâmbe şi parcă tocite. Iar tu să faci ce ţi-oi spune eu. Hai la câmp! Sosiră pe arătură; ariciul îi spuse nevesti-sii: — Tu ascunde-te la capatul ăsta de brazdă, iar iepurele şi cu mine vom porni din capătul celălalt; când iepurele îşi va fi luat bine avânt, eu o să mă întorc la locul de plecare; iar când va sosi el la capătul dinspre tine, ieşi de după brazdă şi spune-i: — De când te aştept!

N-o să te poată deosebi de mine şi va crede că sunt eu. Nevasta ariciului se ascunse după brazdă, iar ariciul şi iepurele o luară la fugă din capătul celălalt. Când iepurele îşi luă bine avânt, ariciul se întoarse la locul de plecare şi se ascunse. Iepurele sosi în goană mare la capătul celălalt al brazdei: şi, ce să vezi!

Când îl zări pe iepure, îi spuse: — De când te aştept!

dating în fort myers florida

Cum de m-a întrecut? Iepurele o luă înapoi cât putu mai repede, ajunse la celălalt capăt şi, ce să vezi! Iepurele fugi de-i scăpărau călcâiele, însă degeaba! Ariciul şedea în faţa lui şi-l aştepta.

Online Povestiri

Şi aşa a tot fugit iepurele, dintr-un capăt în altul, până i s-au sleit puterile. În cele din urmă, iepurele se dădu bătut şi spuse că de acum înainte nu va mai înfrunta pe nimeni. Povești scurte pentru adormit copiii: Ursul păcălit de vulpe Ion Creangă Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană şi nu găsise nicăiri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului şi se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă, ca să poată găsi ceva de mâncare.

Şăzând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de peşte. Atunci ea rădică puţin capul şi, uitându-se la vale, în lungul drumului, zăreşte venind un car tras de boi.

Povești online pentru dialoguri și activități offline

Iaca online dating poveste scurtă ce-o aşteptam eu. Şi îndată iese de sub tufă şi se lungeşte în mijlocul drumului, ca şi cum ar fi fost moartă. Carul apropiindu-se de vulpe, ţăranul ce mâna boii o vede şi, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi: Aho! Boii se opresc. Ţăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape şi, văzând că nici nu suflă, zice: Bre! Zicând aşa, apucă vulpea de după cap şi, târând-o până la car, se opinteşte ş-o aruncă deasupra peştelui.

primul e- mail online datând unui bărbat

Joian, cea! Boii pornesc. Ţăranul mergea pe lângă boi şi-i tot îndemna să meargă mai iute, ca s-ajungă degrabă acasă şi să ieie pelea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a şi început cu picioarele a împinge peştele din car jos. Ţăranul mâna, carul scârţâia, şi peştele din car cădea. După ce hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de peşte pe drum, bine…şor! După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizunia sa şi începe a mânca, că ta…re-i mai era foame!

Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul.

3 povesti scurte de Craciun pentru copii

Dă-mi şi mie, că ta…re! Dacă ţi-i aşa de poftă, du-te şi-ţi moaie coada-n baltă, ca mine, şi-i avea peşte să mănânci. Atunci vulpea rânji dinţii şi zise: Alei, cumătre!

cum se scrie un e- mail excelent pentru dating online

Ascultă, cumătre: vrei să mănânci peşte? Du-te desară la băltoaga cea din marginea pădurei, vârâ-ţi coada-n apă şi stăi pe loc, fără să te mişti, până despre ziuă; atunci smunceşte vârtos spre mal şi ai să scoţi o mulţime de peşte, poate îndoit şi-ntreit de cât am scos eu.

Citițiși