Discursul persuasiv despre dating internet

Mijloace de persuasiune in publicitate

Obiectiv specific: să determin audienţa să plătească impozitele prin internet Ideea centrală: impozitele pot fi plătite acum şi cu ajutorul internetului În acest moment trebuie ţinut cont şi de situaţia în care va fi făcută prezentarea. Multe discursuri nu şi-au atins scopul pentru că vorbitorii nu au ştiut să evalueze situaţia de comunicare şi au întâmpinat ostilitatea audienţei.

Contextul prezentării are o mare importanţă. Vorbitorul trebuie să ţină cont de ora la care va fi ţinută prelegerea, de locul în care se va ţine cât şi de plasarea sa între evenimente.

discursul persuasiv despre dating internet

Ora la care e ţinut discursul îi influenţează direct pe ascultători. Se poate să fie nerăbdători să plece acasă, sau la masă, sau să participe la un alt eveniment. Locul îi poate distrage prin plasare — la mare — vor fi cu gândul la plajă, lângă un restaurant vor fi distraşi de gândul la masă etc. Existenţa unor alte evenimente îi poate face pe participanţi să fie nerăbdători, ostili, dezinteresaţi să participe activ.

Toate aceste elemente ce ţin de context şi sunt exterioare discursului trebuie însă avute în vedere şi compensate de o pregătire a discursului pe măsură, pentru a-l face mai atractiv, dar şi de alte măsuri care să elimine posibilităţile de distragere a atenţiei. Atunci când îşi elaborează discursul, vorbitorul trebui să cunoască mai multe elemente ce ţin de componenţa audienţei sale.

Când online de dob în considerare audienţa, vorbitorul trebuie să cunoască caracteristicile demografice ale acesteia: vârsta, sexul, confesiunea, rasa, etnia, apartenenţa organizaţională — la partide politice, ONG-uri, etc. Un bun orator va fi o persoană care îşi adaptează discursul la audienţă.

  1. Selecții din reviste către regizor. Discurs persuasiv Moduri de a convinge publicul
  2. Favorabil În mod excepțional de susținere 1.
  3. Dar hipercodificarea simbolica, parte a demersului publicitar si mijloc de persuasiune in publicitate, nu se refera doar la aceasta infrumusetare a limbajului, ci si la procedee care contribuie la constructia unor continuturi diferite, la modificarea unor relatii de reprezentare.
  4. Sfaturi dating peste internet
  5. Ричард был просто заворожен.
  6. Viteza locului de muncă dating osnabruck
  7. Ce este abuzul cyber dating
  8. Este hannah încă dating lewis

Scopul principal al unei prezentări publice nu este de a demonstra inteligenţa sau pregătirea vorbitorului ci de a obţine un anumit răspuns din partea audienţei. În acelaşi timp, vorbitorul nu trebuie să renunţe la convingerile sale doar pentru a obţine răspunsul dorit.

Este aici un proces de ajustare continuă, de negociere a poziţiilor părţilor. De aceea e foarte bine ca vorbitorul să îşi facă audienţa, pentru a 4 elimina orice surpriză ori situaţie jenantă, care pot să ducă la ostilitate din partea publicului şi, în ultima instanţă, la ratarea obiectivului propus. În astfel de situaţii se poate ajunge nu doar când subiectul propus nu este agreat de audienţă ci şi atunci când, din necunoaşterea specificului publicului, vorbitorul poate face aluzii care să fie considerate reprobabile de către ascultători.

Un discurs care poate să fie interpretat drept rasist, sexist, sectar — discriminator în general — va fi respins imediat de public. De asemenea, un limbaj tehnic nu va avea prea mult succes la un public obişnuit mai degrabă cu literatura şi invers.

discursul persuasiv despre dating internet

Publicul are tendinţe egocentrice, deci va fi mulţumit dacă aude ceea ce îl interesează. De aceea subiectul discursului va fi analizat şi apreciat prin prisma naturii şi intereselor publicului.

Discursul persuasiv despre dating internet acest motiv, vorbitorul trebuie să încerce să-şi construiască discursul pornind de la public, de la structura şi interesele sale.

TEHNICI DE PERSUASIUNE IDD

Una din sarcinile vorbitorului va fi să evalueze interesul audienţei pentru subiectul discursul persuasiv despre dating internet şi să îşi pregătească subiectul în consecinţă. În cazul în care interesul nu este atât de ridicat, vorbitorul trebui să găsească modalităţi de a atrage atenţia audienţei, printr-o introducere deosebită, materiale ajutătoare, limbaj adecvat, exemple provocatoare.

Cunoştinţele publicului asupra subiectului sunt hotărâtoare pentru modul de abordare a discursului.

discursul persuasiv despre dating internet

Oamenii sunt atraşi de subiecte pe care le cunosc. Dar un discurs care tratează banal un subiect, fără să aducă nimic nou, va fi un motiv de plictiseală teribilă pentru audienţă. Atitudinea audienţei faţă de un subiect poate să ducă la respingerea discursului.

De aceea vorbitorul trebuie să ştie ce părere are în general audienţa faţă de subiect şi să îşi ajusteze discursul pentru a nu contrazice flagrant această atitudine dar şi pentru a-şi introduce opiniile personale, în aşa fel încât să obţină rezultatul scontat.

Vorbitorul trebuie să fie conştient că şi persoana sa este o variabilă de care se va ţine seama. Audienţa poate să îl cunoască şi să îl placă sau displacă pe un anume vorbitor.

Competenţa sa pe subiect poate fi recunoscută sau disputată şi acest lucru va influenţa în mod evident rezultatele discursului. Ocazia cu care va fi ţinut discursul are o mare importanţă. Necunoaşterea importanţei sau semnificaţiei unui moment poate atrage eşecul unei intervenţii. Să ne închipuim că la o întâlnire a comunităţii pentru a-şi cinsti înaintaşii, cineva încearcă orange county ca atragă atenţia sa pentru a obţine capital politic sau susţinere pentru afacerile sale.

Desigur că reacţia publicului va fi ostilă, deoarece va aprecia că importanţa unui eveniment a fost deturnată pentru binele şi interesele unei anume persoane. Din cele de mai sus reiese că vorbitorul are datoria să îşi evalueze cu atenţie audienţa în faţa căreia îşi va prezenta discursul. Prin această evaluare va putea anticipa posibilele reacţii ale acesteia şi 5 modul în care va răspunde la problemele prezentate. În urma acestei evaluări îşi va putea adapta mesajul discursului în vederea atingerii obiectivelor sale.

Această adaptare a mesajului se va face în două momente distincte: înainte de elaborarea discursului şi apoi în timpul prezentării sale, ca urmare a feed-back-ului primit din partea audienţei. Pentru discursul persuasiv despre dating internet se pot folosi mai multe surse. În primul rând se vor folosi experienţa şi cunoştinţele proprii. Fiecare om are un bagaj mai mare sau mai mic de cunoştinţe cu privire la un subiect, precum şi o experienţă anume în domeniul respectiv.

În funcţie de datele privind audienţa, el trebuie să decidă dacă aceste informaţii sunt suficiente pentru discursul său sau trebuie completate şi cu alte informaţii. În cazul în care nu sunt suficiente, se va apela şi la alte mijloace de documentare: biblioteci, Internet, sau tehnici de cercetare directă. Toată lumea ştie în ziua de azi să folosească internetul, iar de biblioteci se presupune că în România orice absolvent de facultate a trecut măcar o dată pe la o sală de lectură, măcar pentru a-şi obţine bibliografia obligatorie de curs dacă nu ş pentru a o studia.

Trebuie reţinut însă dating numerologie faptul că şi această documentare poate prezenta capcanele ei. Informaţiile prezente în biblioteci pot fi de multe ori depăşite sau puse la îndoială de noile descoperiri. Pe de altă parte, informaţiile de pe internet pot fi puse la îndoială, sursele lor fiind susţinute financiar de către firme sau organizaţii direct interesate să prezinte o discursul persuasiv despre dating internet deformată în avantajul lor.

Documentarea trebuie să fie însoţită de atenţie şi discernământ, pentru a nu pune în pericol argumentaţia discursului prin lipsa de acurateţe şi imparţialitate a informaţiilor. O sursă importantă de informaţii este şi tehnica interviului. Pentru a putea elabora un discurs care să dating bazat pe miros informaţii discursul persuasiv despre dating internet, vorbitorul se poate documenta direct la sursa acestor informaţii.

Dacă, să spunem, trebuie să prezentăm informaţii legate de modul în discursul persuasiv despre dating internet se urmăreşte execuţia bugetară într-o instituţie, e foarte normal să mergem direct la persoana care se ocupă de acest lucru, care ne poate da cele mai exacte informaţii.

Trebuie să avem însă grijă ca aceste informaţii să fie explicate pe înţelesul audienţei pe care o avem în vedere.

În vechime, cele patru părţi ale discursului erau numite exordium, narratio, argumentatio si peroratio.

Partea numita argumentatio urmărea prezentarea argumentelor pro şi contra subiectului. Teoriile moderne cu privire la arta de a vorbi în public recomandă ca vorbitorul să alcătuiască mai întâi corpul discursului. Kingsville dating, se urmăreşte ca în cuprinsul discursului să fie prezentate faptele, care fac obiectul relatării discursului. Prezentarea trebuie să fie clară, concisă, vie, să nu plictisească şi să nu cadă în banal.

În acest moment al discursului, prin arătarea faptelor într-o anumită ordine se urmăreşte atât informarea auditoriului cât şi convingerea sa. Vorbitorul trebuie să decidă care este cea mai bună modalitate de prezentare a faptelor, în sensul de a avea cel mai bun impact pentru convingerea audienţei. Faptele pot fi prezentate cronologic, adică în ordinea lor firească, spaţial — când vorbitorul poate construi o hartă a celor prezentate, jurnalistic — pe baza întrebărilor specific presei: cine, ce, când, unde, de ce şi cum — sau juridic, prezentând fiecare argument şi contrargumentul său.

ARTA DE A VORBI ÎN PUBLIC

Un alt mod de prezentare este cel privind cauza şi efectul. În acest moment, în care au fost pregătite şi elementele de demonstraţie a discursului, se vor avea în vedere şi elementele privind introducerea şi concluzia prezentării. În introducere, vorbitorul intră în materia propriu-zisă a intervenţiei sale, pregăteşte publicul şi încearcă să creeze terenul propice pentru prezentarea sa.

Desigur, fiecare teoretician a avut ideile sale legate de începutul discursului. Unii cred că acesta e bine să fie abrupt, pentru a şoca audienţa, alţii cred că e bună o introducere sinuoasă şi lungă, însă toţi subliniază că rolul acestei introduceri este a câştiga atenţia şi bunăvoinţa publicului. Se recomandă vorbitorului să sublinieze importanţa şi dificultatea subiectului — în raport cu vorbitorul.

Publicul trebuie să se simtă flatat de vorbitor, trebuie să fie atras de partea acestuia şi de aceea se recomandă modestia oratorului până la autoumilire. Pentru a nu îndepărta audienţa, e bine ca introducerea să nu fie banală, prea lungă sau să arate ostentaţie ori siguranţă de sine în exces.

discursul persuasiv despre dating internet

Toate acestea constituie motive pentru ca audienţa să întâmpine cu ostilitate prezentarea vorbitorului. Încheierea trebuie să decurgă în mod logic din faptele prezentate. Auditoriul trebuie să fie puternic influenţat, pentru a fi gata să răspundă la chemarea vorbitorului de a susţine ideea prezentată. Aici trebuie introdus un element de recapitulare sumară pe fond emotiv, scurt şi patetic. Pentru eficienţa discursului, e bine ca el să se încheie cu o afirmaţie spectaculoasă, cu un citat memorabil, care să rămână viu în amintirea publicului.

Reluarea poveştii din introducere, cu rezolvarea propusă de discurs va da senzaţia de unitate şi de încheiere firească.

În organizarea discursului trebuie să se ţină cont şi de elementele ce ţin de partea artistică: figurile de stil, tropii: metafore, repetiţii, aliteraţii, enumeraţii, personificări, etc. În general e bine ca un 7 discurs să nu conţină prea multe elemente de stil, să nu devină pompos sau prea pretenţios. Trebuie însă ca vorbitorul să aibă grijă la vocabular şi la elementele de gramatică, pentru a nu se strecura în discurs greşeli flagrante, care pot afecta credibilitatea sa.

Se recomandă ca aceste discursuri să nu supraestimeze cunoştinţele audienţei.

Vorbitorul trebuie să îşi adapteze la audienţă informaţia dating zhuhai modul de prezentare a ei şi să nu cadă în capcana unui limbaj prea abstract, care e greu de urmărit şi digerat chiar şi de un public specializat. Un mod de a asigura succesul unui astfel de discurs este personalizarea subiectului. Un subiect general nu va atrage interesul publicului la fel de mult ca unul în care se dau exemple concrete, eventual chiar din proximitatea membrilor audienţei.

Un discurs despre efectele dezastruoase ale curelor de slăbire va avea un impact mai slab decât o prezentare a cazului unei persoane cunoscute — sau uşor de identificat ca membru al comunităţii căreia i se adresează şi care a suferit în urma unei astfel de cure.

În general, discursurile persuasive apelează la argumente bazate pe fapte, pe judecăţi de valoare sau pe decizii personale. Deciziile personale se bazează, la rândul lor pe anumite elemente: nevoi, soluţii şi aplicabilitate.

Account Options

Pentru a susţine luarea unei decizii, vorbitorul trebuie să vadă dacă există nevoia pentru schimbarea respectivă şi, deci, pentru luarea unei decizii? Dacă răspunsul e favorabil, trebuie văzut dacă discursul poate propune o rezolvare. Iar dacă rezolvarea propusă există, trebuie verificat dacă aceasta este aplicabilă sau va genera alte probleme.

Profesorul Alan Monroe a propus organizarea discursului persuasiv în după schema: 1. Atenţie — captarea atenţiei publicului 2.

Citițiși