Datând straturile geologice.

Zona Ocnelor de sare şi bazinul Praidului se situează la limita a două structuri geologice majore, respectiv lanţul vulcanic neoeruptiv Călimani-Gurghiu-Harghita şi sedimentogenul Cretacic, Paleogen şi Neogen de pe valea Târnavei Mici.

  • Întâlnire în vârstă
  • Vă explicăm ce este un strat în geologie, în atmosferă, piele și societate, cum se formează fiecare dintre ele și caracteristicile lor.
  • Site- ul de dating de captură bună
  • Vârsta Pământului - Wikipedia

Zona platoului vulcanic întins este erodată şi compartimentată, începând cu Cuaternarul, de către cursurile superioare ale pâraielor tinere. La sfârşitul Pliocenului, dar mai ales în Pleistocen începe să se contureze bazinul Corund-Praid-Sovata, iar condiţiile paleoclimatice cu precipitaţii abundente din aceea vreme au facilitat eroziunea, formând o fereastră în complexul vulcanogen-sedimentar.

Deci zona Praidului este tipul de bazin adâncit, de eroziune, în a cărei evoluţie a jucat un rol important tectonica diapiră.

dating site- uri web răspunsuri bonn dating

În structura geologică a zonei putem delimita trei tipuri de roci: aglomerate şi brecii andezitice cu intercalaţii de tufuri şi tufite, care formează complexul vulcanogen-sedimentar al eruptivului Postpliocen; În acest complex intră diferite filoane şi dyke-uri andezitice şi bazaltice, precum şi blocuri mari de andezit înglobate într-un material tufogen andezitic, mai mult sau mai puţin alterat; sedimente Pliocene, dispuse în talvegul văilor, peste care se dispun discordant vulcanitele andezitice; sedimente sărate de vârstă Miocen-mediu, al căror reprezentant cel mai caracteristic este zăcământul de sare de la Praid; Sarea din Bazinul Transilvaniei, ca şi cea de la Praid, este datată ca fiind de vârstă Badenian inferioară Miocen mediurespectiv de circa milioane de ani.

Marea din Bazinul Transilvaniei de mică adâncime şi cu specific lagunar s-a separat, prin praguri, de Marea Tethys, care era întinsă în mijlocul Europei.

Din cauza evaporării puternice a apei de mare, straturile de sare precipitate au constituit depozite pe fundul bazinului marin, aflat în continuă subsidenţă.

Dealul Sării, în denumire locală Spatele Sării macoperă cel mai mare zăcământ de sare din ţară, ale cărui rădăcini sunt îngropate până la 2,km adâncime. Diapirul de sare pe orizontală are o formă uşor eliptică, datând straturile geologice diametrul de 1,2 - 1,4 km, iar pe verticală are forma unei uriaşe ciuperci. Dealtfel această formă neregulat-tronconică este forma specifică al masivelor de sare din Bazinul Transilvaniei de ex.

Geologie | Salina Priad

Ocna Mureş. În zona masivelor de sare sunt prezente fenomenele de carst salin cu doline, polje, diaclaze, pâlnii de dizolvare şi lapiezuri, care de fapt sunt asemănătoare cu fenomenele carstice prezente în zonele calcaroase etc. Carstul este de fapt rezultatul diluării unor tipuri de roci, de către apele mai mult sau mai puţin agresive. Carstul salin are o evoluţie rapidă, din forme de exocarst lapiezuri, doline, diaclaze se ajunge într-un timp scurt la endocarst ponoare, hornuri, diaclaze de adâncime, mici peşteri, avene.

  1. Stratigrafie - Wikipedia
  2. Cum să începeți chat- ul de dating online

Aceste fenomene influenţează în sens negativ zona minelor vechi şi zăcământul de sare aflat în proces de exploatare. Cele mai mari forme negative, pâlniile mari descendente de pe dealul Sării sunt rezultatele mineritului neorganizat de suprafaţă, chiar din epoca romanilor, cu ocne sub formă de amfiteatre sau exploatări ilegale de la suprafaţa masivului, excavate cu ocazia furturilor de sare.

În partea sud-vestică al Dealului Sării se pot admira Cheile Corundului şi rezervaţia Muntele de Sare pe o suprafaţă de 60 ha. Dealul Sării Corbul Mare-Nagyholló a fost secţionat de pârâul Corund, în Cuaternarul târziu, datând straturile geologice un canion de sare şi rezultând un deal mai mic Corbul Mic-Kishollóseparat de cel mare.

După geologul Bányai Jánospârâul Corund curgea iniţial dinspre satul Ocna de Jos, pe lângă drumul actual, dar după prăbuşirea unui aliniament de doline, aceasta a modificat traseul pârâului şi a drenat totodată şi lacul dintre cele două Ocne cel de Sus şi cel de Jos.

Alte păreri afirmă că pârâul a unit de fapt gropile şi adâncirile preexistente, rezultate în urma lucrărilor de exploatare de la suprafaţă. Canionul Corundului este clasificat de către Vintilă Mihăilescu şi Székely András, ca fiind de tip epigenetic.

Evoluţia fenomenelor carstice datând straturile geologice zona Praidului a fost studiată de sm fără datare Zentai Zoltáncare propune următoarea teorie despre formarea ponoarelor: pârâul şi-a adâncit albia minoră, subţiind stratele impermeabile şi astfel o parte din apă s-a putut strecura pe sub albie. Cu timpul, o cantitate tot mai însemnată de apă a fost canalizată în acest punct, formându-se un şir de ponoare în albie. Albia iniţială, pierzând toată apa, a trecut într-o altă etapă de dezvoltare, lăsând locul unui şir de doline închise, dezvoltate pe traseul pârâului.

Zona sărată, din cauza dezvoltării rapide carstice, se poate asemăna cu evoluţia gheţii şi a sedimentelor de loess.

Vârsta Pământului

Canionul de sare este superb, cu stânci şi creste de sare albe, sclipitoare, pline de forme de dizolvare, lapiezuri, turnuleţe, mici peşteri, izvoare cu ape sărate cu voaluri de cruste albe, depuse pe rocile din jur, şi toate acestea aşezate într-un peisaj magnific cu vegetaţie bogată şi multiplă, de foioase şi răşinoase laolaltă. Din canion, prin potecile laterale, se pot vizita câteva doline mai mari, semi-închise, datând straturile geologice vegetaţie şi microclimat specific, care sunt străjuite de stânci şi pereţi de sare, prezentând o frumuseţe exotică datând straturile geologice totul aparte.

  • Dating online pentru entuziaști în aer liber
  • Descoperirea radioactivității a introdus un alt factor în calcul.
  • Ecuația minimă de vârstă de vârstă
  • Stratum - Înțeles în geologie, societate, piele, nori - Educaţie -

Prima lucrare botanică despre flora Ardealului, apărută sub formă tipărităla Viena aparţine lui J. Baumgarten, şi în ea sunt enumerate zone botanice interesante din această microregiune. În cursul cercetărilor botanice Fridrich Fronius aminteşte de flora saliferă din jurul Praidului şi enumeră următoarele plante: Salicornia herbacea brâncaAlsina marginata Koch, Aster tripolium L.

Botanistul Fronius a descoperit cu surprindere şi o specie americană, Rudbeckia laciniata o plantă endemică din familia Compositaecare este prima atestare în Ardeal.

Stratigrafie

Date foarte interesante sunt amintite şi în lucrarea lui Gönczi Lajostot atât de valoroasă fiind şi colecţia botanică păstrată la Odorheiu-Secuiesc, unde se găseşte şi un exemplar de Artemisia salina Wild pelin salifer. În lucrarea geologului Bányai János sunt prezentate date paleobotanice, ca de exemplu faptul că la Sărăţeni au fost descoperite conuri fosilizate de Pinus lawsonia, datând din era Pliocenă, iar din Pleistocen au fost colectate frunze, crengi şi fructe fosilizate de Fagus silvatica fagQuercus sp.

Fauna este reprezentată de biotipurile pădurilor răşinoase şi foioase, astfel sunt răspândite mamiferele, ca: ursul Ursus Arctoscerbul Cervus Vulgariscăprioara Capreolus Capreoluscerbul Cervus Elaphus Carpathicusmistreţul Sus Scrofavulpea Canis Vulpeslupul Canis Lupusrâsul Linx Linx şi iepurele sălbatic.

Dintre rozătoare amintim: veveriţa Sicurus Vulgarisiepurele Lepus europaeusparsul Glis-Glis şi dihorul etc.

site- ul de dating online noua zeelandă română dating dating

La parterul pădurilor se întâlnesc câteva specii de reptile: vipera comună Vipera Berus Berusşopârla de munte Lacerta Viviparatritonul carpatic Triturus Montandonisalamandra Salamandra-Salamandra.

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte Terao Urogallus din pădurile de molid, ciocănitoarea de munte Picus Trydactulus Alpinusciocănitoarea Picus Viridiacioara grivă, fazanul Phasianus Colchiusturturica Streptopelia turturşorecarul Bueto-Buetobuha Bubo Bubohuhurezul Strix Aluco Alucovulturul Aquila Chrysaetos şi vrabia de câmp, iar dintre păsările călătoare menţionăm: rândunica, barza şi graurul, care în anotimpurile reci se retrag spre sud.

În cazul biotipului apelor curgătoare cu diverse specii de peşti, merită amintit păstrăvul Samo — Trutto Farioiar în apele sărate ale izvoarelor este prezentă Artemia salina, un Artropod nud din familia Crustaceelor.

Referitor la regimul pluviometric se poate afirma că precipitaţiile sunt puternic influenţate de relief, de direcţia perpendiculară a munţilor vulcanici faţă de masele de aer vestice, acestea acţionând ca un paravan în faţa maselor de aer umed.

Urmărind mersul multianual a precipitaţiilor atmosferice, se constată o cantitate medie de precipitaţii de mm. Intervalul octombrie — martie este cel mai uscat, media lunară cantitativă a precipitaţiilor este mai mică de 35 mm.

În anii cu activitate ciclonică foarte intensă cantitatea de precipitaţii poate depăşi cu mult cantitatea medie multianuală sau media lunară. Astfel averse puternice au avut loc în aniicând s-au înregistrat la Praid mm; în,când s-au înregistrat mm, provocând revărsări de ape din albia râurilor. Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 h poate fi şi până la 56,3 — 66 mm 19 iulie Numărul anual de zile ploioase este de Numărul anual de zile cu ninsoare este destratul de zăpadă se menţine pe sol în medie zile.

viteză de înaltă calitate dating gna dating

În lunile mai-august, care constituie perioada cea mai activă de vegetaţie, cad aproximativ mm de precipitaţii. În sezonul de primăvară, ori toamna se fac simţite şi vânturile din direcţia Est şi Sud.

Intensitatea vânturilor este în concordanţă cu direcţia dominantă a lor, adică din sectorul nord—vestic, dar datorită reliefului depresionar viteza medie anuală a acestora este redusă, alternând cu intervale repetate de calm mai ales iarna. Privind în general, climatul este favorabil, precipitaţiile satisfac în cea mai mare parte nevoile de apă ale solului, iar schimburile maselor de aer creează o ambianţă plăcută. Climatul comunei Praid este un climat temperat continental.

datând barbara dating gry

Citițiși