Azerbaidjan dating cultura

Contextul: Iniţiativa orașe și regiuni creative evidențiază importanța culturii și creativității în orașele și regiunile de dimensiune mică și medie.

azerbaidjan dating cultura

Iniţiativa propune o abordare practică pentru oraşele și regiunile din ţările Parteneriatului Estic, cu scopul de a utiliza potențialul cultural și creativ la dezvoltarea economică și socială. Scopul este ca toate părţile interesate importante să conștientizeze potențialul sectoarelor culturale și creative, să colecteze date despre resursele locale de cultură și creativitate și să propună planuri de acțiuni concrete pentru dezvoltarea potenţialului industriilor culturale și creative, inclusiv dezvoltarea mediului cultural local, crearea de clustere împreună cu întreprinderile locale, creşterea calității ofertei în sectorul turismului și consolidarea legăturilor cu orașe și regiuni asemănătoare din alte țări.

azerbaidjan dating cultura

Apelul la exprimarea azerbaidjan dating cultura este deschis pentru orașe și regiuni mici și mijlocii azerbaidjan dating cultura țările Parteneriatului Azerbaidjan dating cultura. Deoarece noţiunea de localitate mică sau mijlocie diferă de la o țară la alta, în funcție de tradițiile locale și numărul populaţiei, invitația se adresează localităților care nu sunt capitale de țară, nici centre industriale importante cu zone metropolitane extinse.

Ca recomandare, localitățile solicitante ar trebui să aibă în funcție de dimensiunea țării de la Etapa principală a Iniţiativei: Ofertă deschisă: identificarea a șase orașe sau regiuni mici sau mijlocii, cu potențial cultural și creativ, pentru a testa Iniţiativa în țările lor; Elaborarea metodologiei: elaborarea unei metodologii de evaluare cu context local; Întocmirea a șase rapoarte detaliate: în colaborare cu principalele părţi interesate locale, cartografierea resurselor locale de cultură și creativitate și propunerea unui plan de acțiuni pentru a dezvolta potențialul cultural și creativ în zonă; Crearea unei rețele pe termen lung de oraşe și regiuni creative: valoare adăugată prin schimb de bune practici și cunoștințe, schimburi de specialişti și inițierea unor proiecte comune în cadrul regiunii și cu alte orașe și regiuni creative din Uniunea Europeană.

azerbaidjan dating cultura

Scrisoarea de interes poate fi în limba locală ca alternativă, în engleză sau rusă. Vă rugăm să indicați persoana de contact, numărul de telefon şi adresa de e-mail a acesteia pentru coordonare ulterioară.

azerbaidjan dating cultura

Vă rugăm să trimiteți scrisoarea de interes la date de contact ale coordonatorului de ţară Termen: Termenul pentru exprimarea interesului de a participa este 31 ianuarie Comisia și criteriile de selecție: Oraşele și regiunile pilot vor fi selectate de o comisie formată din Expertul Iniţiativei, Coordonatorul de țară pentru Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic și un reprezentant al Ministerului Culturii.

Deciziile vor fi anunțate până la sfârșitul anunturi matrimoniale telegraf februarie Mai multe informaţii și întrebări: În cazul în care aveți întrebări privind Iniţiativa oraşe și regiuni creative, vă rugăm să contactați date ale coordonatorului de ţară moldova culturepartnership.

azerbaidjan dating cultura

Citițiși