Viteză dating biblioteca publică, Site Unavailable Due to Maintenance — UW Libraries

viteză dating biblioteca publică

Prin investigarea motivaţiilor şi a procesului de lectură al utilizatorilor din cadrul colectivităţii în care ne desfăşurăm activitatea, am încercat să răspund întrebărilor şi problemelor utilizatorilor actuali.

Întrebarea pentru care am căutat să găsesc răspuns a fost care sunt motivaţiile care-l determină pe individ să utilizeze produse şi servicii de bibliotecă publică în anumite condiţii de mediu din punct de vedere al factorilor sociali, economici, politici, etc. Astfel, vârsta, profesia, nivelul de instruire, timpul liber, viaţa personală şi etapa din ciclul de viaţă în care se află utilizatorul, solicitările vieţii sociale sunt factori care influenţează tendinţa utilizatorului pentru anumite produse şi servicii de bibliotecă publică, atât din punct de vedere al preferinţelor, cât şi din cel al motivaţiilor.

Biblioteca publică, are rolul de a influenţa favorabil mentalitatea şi comportamentul de achiziţionare şi de consum al utilizatorului în vederea dezvoltării atât a indivizilor, cât si a societãtii în ansamblul său. Biblioteca publică se numără printre instituţiile de cultură ce oferă servicii non-profit, bazate pe utilizarea preponderentă a personalului, care necesită prezenţa consumatorului în timpul prestării serviciului şi care se adresează în special nevoilor personale pentru consumul individual al populaţieidar şi celor sociale, ce se adreseaza nevoilor societăţii în ansamblu servicii ce vizează ridicarea nivelului de cultură al colectivităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

Biblioteca publică tradiţionalã oferã un numãr mare de produse şi servicii din dorinţa şi speranţa cã acestea vor fi solicitate de către utilizatori. Nu tot ceea ce se oferă este cerut pe piaţă, este necesar ca oferta bibliotecii publice viteză dating biblioteca publică fie resimţită ca nevoie de către utilizatori.

William Noel: Revealing the lost codex of Archimedes

Pe de altă parte oferta nu are numai menirea de a satisface necesităţi, ci şi de a le crea, modelând cererea în cazul în care determină anumite nevoi. Biblioteca publică actuală trebuie să răspundă cu mijloacele ei specifice necesităţilor de informare, dezvoltare a personalităţii utilizatorilor şi de educaţie permanentă, fără a lua în considerare statutul social sau economic, vârsta, sexul sau naţionalitatea acestora.

Activitatea bibliotecii publice trebuie să se centreze pe asumarea responsabilităţii faţă de necesităţile de informare şi lectură ale utilizatorilor. În mediul bibliotecar actual, influenţat de o serie de factori, bibliotecile publice se simt nevoite sã-şi reorienteze oferta. La realizarea colecţiilor biblioteca noastră trebuie să privească prin prisma utilizatorului în vederea satisfacerii cerinţelor sale de lectură, informare şi documentare. Achiziţionarea diverselor tipuri de documente în vederea extinderii colecţiilor trebuie realizată în raport cu preferinţele şi motivaţiile utilizatorilor şi cu cerinţele impuse de dinamica vieţii sociale şi economice din cadrul comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.

Utilizatorii bibliotecii publice reflectă funcţionalităţile dar şi disfuncţionalităţile din activitatea acesteia de-a lungul existenţei sale. Colectivitatea, prin schimbările din viaţa socială şi culturală, prin mutaţiile demografice, influenţează viaţa şi, în egală măsură, preferinţele şi motivaţiile fiecărui utilizator. De aceea, biblioteca noastră, ca bibliotecă publică ce polarizează o multitudine de interese intelectuale datorită colecţiilor sale şi a caracterului enciclopedic al acestora, trebuie permanent să sesizeze disfuncţionalităţile apărute în modalităţile de satisfacere a nevoilor de lectură ce sunt reflectate în comportamentul utilizatorilor din cadrul colectivităţii deservite de biblioteca noastră.

Ajustarea ofertei în funcţie de preferinţele de lectură ale utilizatorilor va duce viteză dating biblioteca publică restructurarea fondului, ceea ce va avea ca rezultat oferirea doar a acelor produse şi servicii care sunt într-adevãr dorite de publicul utilizator prin eliminarea documentelor nesolicitate şi achiziţia altora noi din domenii de actualitate.

Totuşi, predilecţia pentru anumite domenii de cunoştinţe depinde şi de măsura în care sunt armonizate la nivelul ofertei bibliotecare. Oferta nu viteză dating biblioteca publică doar să satisfacă nevoi, ci să le şi creeze.

Marketingul în cazul bibliotecii publice trebuie să remodeleze, pe cât posibil, oferta acesteia ce se reflectă în colecţiile sale în raport cu cererea utilizatorilor pentru educaţie, instruire, viteză dating biblioteca publică, divertisment. Observarea permanentă a relaţiei dintre cerere şi ofertă, analiza dimensionării şi calităţii acesteia, reprezintă rolul marketingului în organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice.

Comunicarea eficientă cu utilizatorul are ca rezultat atât îndeplinirea nevoilor acestuia, cât şi a obiectivelor bibliotecii publice pe termen lung prin intermediul sincronizării ofertei cu cererea de servicii.

Cererea manifestată faţă de serviciul de împrumut la domiciliu cunoaşte fluctuaţii în anumite perioade ale zilei, sãptãmânii sau anului. Această manifestare diferită, această periodicitate face ca cererea sã prezinte o anumitã variabilitate în timp, diferind de la o categorie de utilizatori la alta şi de la o categorie de literatură la alta.

Marketingul are sarcina de a gãsi echilibrul optim între cerere şi ofertã, caracterul variabil al cererii şi cel relativ constant al unor elemente din structura ofertei punându-le în situaţii diferite în anumite perioade de timp. Rigiditatea ofertei face sincronizarea cu cererea de produse şi servicii greu de realizat, biblioteca viteză dating biblioteca publică putând recurge la stimularea cererii in perioada de minim şi la oferirea mai multor tipuri de servicii in perioadele de vârf.

Se impune ca oferta bibliotecii publice să fie diversificată şi diferenţiată în funcţie de segmentul de utilizatori vizat, armonizată cu cerinţele de consum ale populaţiei prin intermediul investigării gradului de satisfacţie a utilizatorilor, a motivaţiei şi a comportamentului său în raport cu produsele şi serviciile oferite.

Oferta dinamică oferă posibilitatea adaptării rapide la schimbările cererii în timp şi spaţiu, dar şi în funcţie de structura socio- demografică a utilizatorilor. Ca o concluzie a cercetării calitative ce a avut ca scop depistarea motivaţiilor cererilor de lectură a reieşit faptul că utilizatorul serviciului de împrumut la domiciliu îşi cere drepturile, el caută modalităţi de protejare a dreptului la lectură, fondul de carte fiind relativ restrâns.

Astfel, în cazul cărţilor solicitate frecvent acesta doreşte să nu existe posibilitatea prelungirii termenului de restituire pentru a putea să intre şi el cât mai repede în posesia cărţii solicitate, creşterea numărului de cărţi care poate fi împrumutat o singură dată, punerea la dispoziţie a împrumutului interbibliotecar internaţional, extinderea serviciilor oferite celor aflaţi în cadrul unui ciclu de învăţământ, posibilitatea rezervării prin telefon sau internet, pliante în legătură cu lansările de carte ce au loc în spaţiul bibliotecii, etc.

În acest sens, biblioteca trebuie să aibă în vedere transpunerea electronică a conţinutului integral al bibliotecii tradiţionale, având drept scop educarea, informarea şi documentarea prin mai multe canale de distribuţie Internet, CD-uri etc.

Ричард и Николь побывали здесь, - проговорил Макс. - За аркой дворик, потом лабиринт красных коридоров.

Digitizarea documentelor de care dispune biblioteca noastră va face să dispară multe dintre nemulţumirile de azi, având efecte benefice pentru utilizatori: — oferirea informatiei de care utilizatorul are nevoie în procesul de studiu, cercetare sau informare, indiferent de timp şi spaţiu; — dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă şi a calităţii acestora îmbunătăţindu-se, astfel, mijloacele de acces la documente consultare rapidă, simultană a aceluiaşi document de către mai mulţi utilizatori, punerea la dispoziţia acestora a informaţiilor imprimabile, copii electronice ale informaţiilor nonexistente în bibliotecă, acces la distanţă ; — punerea la dispoziţia elevilor şi studenţilor a necesarului de bibliografie; — eliminarea diferenţelor dintre necesarul de exemplare pentru fiecare titlu şi posibilităţile financiare de achiziţionare ale bibliotecii; — creşterea numărului de utilizatori ai bibliotecii.

Dezvoltarea bibliotecii virtuale va avea ca viteză dating biblioteca publică accesul rapid al utilizatorilor la sursele de informare de care dispune biblioteca, existenţa unui exemplar electronic fiind esenţială pentru utilizarea lui simultană de cât mai multe persoane datorită numărului redus de volume pentru fiecare titlu pe care le achiziţionează sau le deţine biblioteca şi a solicitărilor mari din partea utilizatorilor.

Referitor la achiziţia documentelor electronice pot fi avute în vedere mai multe surse: -achiziţionarea de texte electronice de viteză dating biblioteca publică instituţii, organizaţii sau edituri care au ca obiect de activitate prelucrarea sau difuzarea electronică a publicaţiilor; -oferirea gratuită viteză dating biblioteca publică partea editurilor locale în baza legii depozitului legal a unui exemplar din fiecare carte editată, în forma electronică în care a fost trimisă la tipărire sau multiplicare, aceasta fiind cea mai avantajoasă modalitate de dezvoltare a bazei de date; -primirea de donaţii; -schimburi interbibliotecare de documente electronice; -posibilitatea accesării şi download-ării de pe Internet a unor cărţi gratuite şi completarea cu propriile baze de date; -posibilitatea accesării şi download-ării de pe Internet a bazei de date a Ministerului Culturii proiectul ANBPR — SoftWin şi completarea cu propria bază de date.

Fondul de carte în limbi străine şi cel de referinţă dicţionare, enciclopedii, atlase şi alte documente grafice şi audio-vizuale din toate domeniile şi pentru toate vârstele sunt căutate, acesta reprezentând avantajul nostru competitiv în raport cu celelalte biblioteci locale. Importantă este însă comunicarea către utilizatorii ţintă a acestui avantaj competitiv în vederea cunoaşterii de cãtre aceştia a serviciilor şi produselor de bibliotecã, fapt ce va avea ca efect stimularea utilizatorilor privind consumul altor servicii şi produse oferite de bibliotecă.

Referitor la selectarea carţilor ce vor fi considerate în vederea achiziţionării politica de achiziţiibiblioteca noastră ar putea crea programe de automatizare prin intermediul cărora bibliotecarul să poată introduce în funcţie de cerinţele utilizatorilor titlurile ce trebuie achiziţionate. Nu trebuie pierdut din vedere totuşi faptul că documentul electronic nu este şi nici nu poate fi un înlocuitor al textului tipărit, mai ales în ceea ce priveşte domeniul literaturii beletristice, informaţia electronică putând fi accesată mult mai rapid din punct de vedere fizic, dar neputând înlocui încă pentru multă vreme informaţia tipărită.

Automatizarea bibliotecii este un proces de durată şi foarte costisitor, ceea ce determină biblioteca să se implice, deocamdată, în problema zonelor teritoriale care trebuie deservite prin menţinerea şi înfiinţarea de noi filiale şi centre de prezentare. Un astfel de tip de organizare are ca avantaj fundamental faptul că permite bibliotecii să cunoască mai bine nevoile utilizatorilor, să fie mai aproape de ei şi, drept consecinţă, să le asigure servicii de viteză dating biblioteca publică sporită prin apropierea documentelor de locul de muncã sau reşedinţã al acestora- în timp şi spaţiu.

viteză dating biblioteca publică

Utilizatorii sunt adepţii acestui sistem descentralizat, întrucât este mai comod şi oferă servicii mai potrivite nevoilor lor. Astăzi, colecţiile sunt transportate afară din clădirile muzeelor, în locuri unde le poate admira un număr cât mai mare de oameni. Muzeul de Arte Frumoase din Dallas, de exemplu, menţine prin rotaţie o colecţie de tablouri în aglomeratul terminal al Aeroportului Love.

Muzeul de Artă din Boston pune în circulaţie, pentru cluburi de artă, persoane individuale şi şcoli, peste Nu numai că şi-a deschis porţile seara pentru cei care nu au vreme să viziteze muzeul în timpul zilei, dar a şi trimis la drum primul «artmobil» cu o expoziţie de tablouri şi sculpturi în continuă schimbare.

Когда мы только высадились на Раме и еще не успели создать весь комплекс обслуживающих животных, нам приходилось пользоваться биотами для рутинных заданий. Теперь нам снова понадобилась их помощь.

Internetul ofera multe posibilitati alaturi de livrarea clasica, tot mai multe servicii bibliotecare fiind autoprestate datorita dezvoltarii tehnologice. Folosirea diferitelor canale de distributie, atât fizice, cât şi electronice, pentru acelasi serviciu are implicatii pentru utilizatori prin reducerea timpului necesar prestarii serviciului si a cheltuielilor mult mai reduse, dar presupune si solutii prompte la problemele legate de viteza, acces electronic, etc.

Site Unavailable Due to Maintenance

Biblioteca actuală trebuie organizată folosind facilităţile oferite de Internet, informaţia furnizată va deveni în acest fel accesibilă tuturor segmentelor de public, extinzându-se posibilităţile de diseminare a informaţiei culturale.

Internetul oferă de mult timp posibilitatea obţinerii informaţiei în locul viteză dating biblioteca publică la timpul dorit. Bibliotecile şi centrele de informare ca instituţii cu tradiţie în procesul de adaptare la noile nevoi s-au orientat spre asocieri parteneriale cu alţi producători şi furnizori de informaţii de interes pentru utilizatori.

Activităţile culturale desfăşurate de bibliotecă se diversifică, ridicându-se, în mod firesc, întrebarea până unde poate merge biblioteca în direcţia extinderii activităţii sale în domenii specifice altor instituţii de cultură- teatru, cinematograf, televiziune, muzeu.

Opinia unor specialişti este că biblioteca publică nu trebuie să iasă din sfera activităţii specifice- biblioteconomie, bibliografie, documentare, alţii exprimându-şi opinia referitor la lărgirea spectrului cultural al acestei instituţii, opinie ce este în acord cu Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice, numai cu condiţia ca în prim plan să cum funcționează arena afle cartea, lectura, dar nu ca scop în sine.

Bibliotecile trebuie să facă publice şi accesibile întregii comunităţi informaţiile pe care le deţin, multe biblioteci din România adaptatându-se vremurilor, dar este necesar să se facă eforturi în vederea lărgirii schimburilor internaţionale, a câştigării de parteneri şi, implicit, recunoaştere internaţională.

viteză dating biblioteca publică

Este imperios necesar ca Biblioteca Judeţeană Constanţa să ofere posibilitatea autoprestării a cât mai multor servicii bibliotecare din dorinţa de a fi mai aproape de nevoile utilizatorului. În acest sens, viteză dating biblioteca publică trebuie să găsească soluţii pentru următoarele probleme: — completarea bazei virtuale de date în scopul oferirii posibilităţii de a accesa documentele electronice din propriile colecţii; — oferirea facilităţilor de acces în reţelele de informare automatizate accesul on-line la baza de date oferite de alte sisteme, accesul la serviciile oferite de reţele informaţionale — Internet ; — facilitarea consultării bazelor de date stocate în sistemul propriu al bibliotecii, adică accesul online la cataloagele electronice; — posibilitatea de acces la listele de achiziţii efectuate pe mãsura achiziţionãrii unor noi documente; — oferirea facilităţii de rezervare online a documentelor pentru împrumut prin procesul de informatizare şi digitizare a serviciului de împrumut utilizatorii având acces la aceste date datorită Internetului.

Biblioteca trebuie să uşureze acestor persoane accesul la cultură prin implicarea cîte unui salariat pentru fiecare categorie de persoane care să ducă oferta serviciului de împrumut a bibliotecii în locaţiile respective. Utilizatorii care ştiu că sunt ascultaţi devin în timp scurt fideli instituţiei noastre, acest fapt fiind condiţionat de răspunsul în maxim 24 de ore la fiecare mesaj.

Vă rugăm să revedeţi aceste date şi să faceţi schimbarile pe care le consideraţi necesare. Biblioteca Judeţeană Constanţa este implicată în educarea informaţională a tinerilor şi în perfecţionarea continuă a adulţilor, punând la dispoziţia întregii populaţii o gamă diversă de bunuri şi servicii cultural-educative de natură formativă şi informativă. Prin profilul colecţiilor şi prin accesibilitatea sa, oferta noastră se adresează unei populaţii eterogene, cu o infinitate de particularităţi legate de vârstă, nivel de instruire, profesie şi experienţă de viaţă, care apelează la viteză dating biblioteca publică ei sub cele mai diverse motivaţii.

Biblioteca publică trebuie să-şi segmenteze piaţa şi să se axeze pe satisfacerea doar a câtorva segmente de utilizatori, ştiut fiind că nicio bibliotecă publică nu poate reuşi să-şi mulţumească în egală măsură toţi utilizatorii. Biblioteca publică îşi desfăşoară activitatea în serviciul populaţiei, ceea ce presupune considerarea cerinţelor utilizatorilor şi raportarea lor la obiectivele şi resursele proprii în vederea asigurării realismului deciziilor din punct de vedere economic, tinând cont de modul în care se manifesta factorii de influenta din micro si macromediu.

Contextul de limitare a mijloacelor bugetare impune analiza nevoilor utilizatorilor în scopul adaptării produselor şi a serviciilor oferite, a disponibilităţilor şi a orarului de funcţionare şi din punct de vedere organizaţional şi structural al bibliotecii publice.

Analiza dating ehow furnizeazã date atât teoretice cât şi practice privind conceperea şi ameliorarea unor produse sau servicii în funcţie viteză dating biblioteca publică un anumit grup de utilizatori sau mai multe grupuri de utilizatori concret determinat. Studiul relaţiei cu utilizatorii şi regândirea procedurilor de abordare reprezintă un pas important în vederea păstrării legăturii cu aceştia şi obţinerea direct şi indirect de date relevante despre preferinţele şi interesele lor.

Transpunerea acestor informaţii în produse şi servicii adecvate cerinţelor culturale şi caracteristicilor socio- demografice ale diverselor segmente de utilizatori ai bibliotecii publice, în vederea asigurării adresabilităţii ofertei acesteia, reprezintă contribuţia esenţială a marketingului în organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice.

Bibliotecile publice actuale trebuie să ofere accesul rapid şi luxemburg dating timp util la viteză dating biblioteca publică, în condiţiile în care timpul este preţios pentru fiecare dintre noi.

Se impune astăzi tot mai mult transformarea utilizatorilor din instrumente pasive în factori implicaţi în procesul de furnizare a serviciilor, prin implicarea si educarea lor.

Aceasta presupune orientarea şi implicarea consumatorilor de servicii de bibliotecă publică în utilizarea instrumentelor de informare. Ştiind exact ce caută, cum şi unde găseşte informaţia necesară, utilizatorul va putea rezolva într-un timp mult mai scurt şi, implicit, cu satisfacţie mai mare actul de prestare a serviciilor oferite de biblioteca noastră, ceea ce va avea drept rezultat gestionarea eficientă a timpului şi un nivel ridicat de satisfacţie din partea acestuia.

Utilizatorul se comporta ca un partener activ si imperativ.

După achiziţionarea anumitor produse şi servicii oferite de noi, utilizatorul compară beneficiile obtinute cu cheltuielile suportate. Acesta este dispus uneori să plătească în plus pentru economisirea timpului şi a eforturilor implicate prin prestarea prompta a serviciului, rapiditatea viteză dating biblioteca publică la informaţiile necesare, percepând timpul ca parte componentă a valorii serviciului.

Biblioteca viteză dating biblioteca publică veni in întâmpinarea acestei nevoi si, astfel, poate decide oferirea de pachete de servicii la diferite niveluri de preţ, serviciile suplimentare diferentiind pretul. Lumea este într-o continuă schimbare, utilizatorul fiind tot mai grăbit şi nevoit să fie informat, documentat, fapt ce îl determină să ceară servicii rapide şi eficiente.

Satisfacţia este rezultatul comparării aşteptărilor utilizatorului cu experienţa din timpul prestării. Satisfacţia pe care biblioteca publică doreşte să o ofere utilizatorului trebuie să se bazeze pe dorinţele şi necesităţile sale reale. Gradul de satisfacţie al consumatorilor poate fi măsurat periodic prin intermediul convorbirilor telefonice, al vizitelor periodice la consumatori pentru a discuta despre serviciile de bibliotecă- intervievarea în profunzime a utilizatorilor în legătură cu modalităţile de îmbunătăţire a serviciilor.

Satisfactia beneficiarilor reprezintă un criteriu important al succesului oricărei instituţii de cultură. Utilizatorii sunt mulţumiţi când aşteptările le sunt confirmate şi sunt de-a dreptul încântaţi când aşteptările le sunt depăşite de rezultatul folosirii acestui produs sau serviciu.

Site Unavailable Due to Maintenance — UW Libraries

În acest sens, se consideră mult mai importanţi utilizatorii actuali, care este nick v datând acum cu aceştia implicând un marketing mai puţin costisitor prin intermediul unor investiţii mai reduse decât în cazul atragerii de noi utilizatori.

Utilizatorii satisfăcuţi rămân fideli bibliotecii noastre pentru o perioadă mai îndelungată de timp, frecventează mai des, împrumută mai des, împrumută mai multe cărţi, încep să utilizeze şi alte produse şi servicii oferite de noi şi vorbesc favorabil în cercul lor de prieteni despre biblioteca noastră.

Resursele limitate de care dispunem nu permit punerea în practică a tuturor cerinţelor utilizatorului, obligând biblioteca sã colaboreze cu alte instituţii şi sã pregãteascã informaţia într-o formã accesibilã utilizatorului. În acest sens, Biblioteca Judeţeană Constanţa urmăreşte consolidarea legăturii cu unităţile şcolare şcoli generale, liceeprecum şi cu alte instituţii culturale muzee, teatre, publicaţii.

Ţinând cont de faptul că rezultatele cercetării cantitative anterioare pun pe primul loc studenţii şi elevii ca număr de utilizatori şi frecvenţă şi rezultatele cercetării calitative de faţă referitoare la ierarhia motivaţiilor prezintă specializarea profesională pe primul loc, consider necesară implementarea unui program de comunicare permanentă cu aceştia şi viteză dating biblioteca publică unităţile şcolare şi universitare asupra fondului de carte necesar elevului, respectiv studentului.

Astfel, cadrele didactice preuniversitare, dar şi cele universitare, reprezintă un factor important de influenţă a cererilor de lectură ale tinerilor şi deţin un rol decisiv în formarea acestora, care reprezintă segmente semnificative de utilizatori pentru biblioteca noastră. Luând în considerare acest fapt, dar şi că un număr important de cadre didactice lucky om single pragul bibliotecii noastre, trebuie avut în vedere realizarea unui dialog permanent cu aceştia în scopul alinierii ofertei bibliotecii la nevoile lor şi, implicit, la nevoile studenţilor şi elevilor.

Astfel, atât elevii şi studenţii, cât şi va reveni terapeutul didactice pot influenţa direct lista de achiziţii a bibliotecii, cadrele didactice putând apoi să prezinte ultimele achiziţii de carte din sfera lor de interes şi să-i orienteze în acest fel spre biblioteca publică, în ideea colaborării cu aceasta la formarea ca indivizi ai societăţii de mâine a elevilor şi studenţilor.

Pentru a fi combative şi competitive în societatea informaţională contemporană, bibliotecile publice sunt nevoite să colaboreze cu cât mai multe instituţii şi organizaţii. Mutaţia la nivelul bibliotecilor, de la depozitarea în sistem tradiţional la depozitarea în sistem computerizat, este un proces greoi în principal datorită posibilităţilor financiare limitate ale bibliotecii publice, fapt ce impune folosirea comună a resurselor bibliotecilor, ale altor instituţii şi organizaţii deţinătoare de informaţii necesare educaţiei permanente şi dezvoltării culturale a utilizatorului şi societăţii.

viteză dating biblioteca publică

Această integrare dintre biblioteca publică şi alţi parteneri din sistemul de informare- documentare se datorează şi cerinţelor fluctuante ale utilizatorilor şi schimbărilor din mediul social, din dorinţa de a răspunde prompt şi eficient nevoilor utilizatorului actual. Trebuie să ţinem cont şi de disfuncţionalităţile de pe piaţa cărţii în ideea oferirii accesului nelimitat la carte, deşi preţurile fac dificile achiziţiile acestora de către bibliotecile publice.

Preţurile cărţilor sunt în creştere permanentă, spaţiile de depozitare ale bibliotecilor fac faţă cu greu solicitărilor din punct de vedere al stocării şi valorificării, identificarea informaţiei necesită mult timp şi de aceea creatorii de baze de date reprezintă priorităţi pentru biblioteca publică în vederea colaborării. Acest gen de concurenţă poate fi catalogat drept concurenţă colegială ce presupune răspândirea informaţiilor prin punerea în comun a resurselor.

Nevoile utilizatorului determină biblioteca sã colaboreze cu alte instituţii, sã-şi perfecţioneze tehnologia şi sã pregãteascã informaţia într-o formã accesibilã acestuia. Parteneriatul reprezinta mijlocul prin care mai multe instituţii sau organizaţii decid sa actioneze pentru atingerea unui scop comun, folosind în acest sens viteză dating biblioteca publică şi experienta proprie. Biblioteca are posibilitatea de a colabora cu şcoli, facultăţi, muzee, teatre şi, în final, cel care ar avea de câştigat ar fi însuşi utilizatorul.

Toffler consideră că instituţiile culturale ar trebui să se organizeze în consilii artistice interdisciplinare- consilii artistice viteză dating biblioteca publică de instituţii culturale şi centre artistice polivalente, pentru a putea face faţă insuficienţei fondurilor bugetare alocate pentru fiecare instituţie de cultură în parte. Analiza mediului presupune identificarea fortelor si factorilor de influenta, studierea influentei propriu-zise si a efectelor asupra bibliotecii publice.

Pe de altă parte, prin analiza mediului se înţelege identificarea categoriilor de utilizatori deserviţi de biblioteca publică, a comportamentelor lor de decizie si cumparare, a factorilor care influenteaza acest comportament si în ce mod se realizeaza aceste influente.

Stabilirea strategiei de marketing pentru biblioteca publică se loveşte de dificultatea identificarii concurentilor directi si a analizei strategiilor de marketing ale acestora, acest fapt influenţând direct alegerea corecta a strategiilor proprii.

Intercondiţionarea dinamicii serviciilor oferite de bibliotecă cu dinamica cerinţelor de lectură ale utilizatorilor reprezintă preocuparea de bază a oricărei biblioteci publice, în special datorită concurenţei tot mai puternice pe care o întâmpinăm- bibliotecile publice şi cele private, bibliotecile şcolare şi universitare, Internetul, televiziunea, cinematografele, sãlile de concert, stadioanele, restaurantele, teatrele, muzeele, centrele de viteză dating biblioteca publică şi documentare şi alte instituţii culturale şi organizatii din ţară şi străinătate ce reprezinta o alternativa pentru petrecerea timpului liber.

Dezvoltarea si diversificarea tehnologiei informationale produce o modificare a felului de perceptie a culturii si a sistemului de functionare a muzeelor, bibliotecilor etc. Colectiile de date culturale precum biblioteca si muzeul sunt înlocuite azi de baza de date a viteză dating biblioteca publică ce ajută la conceptualizarea memoriei culturale individuale si colective.

Citițiși