Speed​​ dating clasa java. Oferta IT LABS

ALGORITMICĂ ŞI PROGRAMARE Curs şi probleme de seminar JAVA

Sintaxa de bază Java Reguli de vizibilitate Constructor şi super Metode şi clase final Redefinirea unei metode Metode şi clase abstracte Exemplu: Extinderea clasei Shape Moştenire multiplă Interfeţe Definirea unei interfeţe Implementarea unei interfeţe Interfeţe multiple Implementarea de componente generice Anexă - clasa Reader Probleme propuse Analiza eficienţei algoritmilor Ce este analiza algoritmilor? Notaţia asimptotică O notaţie pentru ordinul de mărime al timpului de execuţie al unui algoritm Tehnici de analiza algoritmilor Sortarea prin selecţie Sortarea prin inserţie Turnurile din Hanoi Analiza algoritmilor recursivi Metoda iteraţiei Inducţia constructivă Recurenţe liniare omogene Recurenţe liniare neomogene Schimbarea variabilei Probleme propuse 5 CUPRINS 5 7 Structuri de date De ce avem nevoie de structuri de date?

Alte unelte ca debugger, un mediu vizual de dezvoltare etc. Nu este necesar să luaţi toate părţile de la aceeaşi sursă. De obicei, browser-ul vostru de web va fi Internet Explorer sau Netscape.

Sun publică versiuni pentru toate platformele Windows, Solaris, X86 Linux. JDK nu include un browser web dar conţine un applet viewer pentru testarea applet-urilor. JDK include de asemenea compilatorul javac, interpretorul java, profiler-ul javaprof, generatotul fişierelor C de tip header pentru integrarea metodelor scrise în C într-o clasă Java javah precum şi depanatorul Java şi generatorul de documentaţie.

Mai multă documentaţie despre JDK puteţi găsi în pagina de web a firmei Sun. Pentru această lucrare aveţi nevoie de Java 2 Software Development Kit, versiunea 1. Versiunea JDK 1. Totuşi, diferenţele între JDK1. Se pare că cel puţin deocamdată mediile de dezvoltare integrată IDE-Integrated Development Environments nu sunt foarte performante.

De asemenea, trebuie să folosiţi regedit pentru a şterge toate cheile anterior instalate. Executaţi un dublu clic pe icoana din File Manager sau selectând Run Aceasta va poduce dezarhivarea incluzând toate directoarele şi subdirectoarele necesare.

speed​​ dating clasa java

Pentru a vă asigura că mediul vostru Java este corect configurat, deschideţi o tabelul 88 DOS şi editaţi javac nofile. Dacă primiţi răspunsul: The name specified is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Oricum drepturile de root nu sunt necesare pentru a instala Java.

Care este diferența între public, protected, pachet-privat și privat în Java?

Dezarhivarea crează toate directoarele şi subdirectoarele necesare. Este posibil ca mai multe versiuni de JDK să coexiste armonios în acelaşi sistem. Pentru a vă asigura că mediul vostru Java este corect configurat, editaţi javac nofile. Dacă primiţi răspunsul: javac: Command not found sau ceva similar atunci mediul Java nu a fost bine instalat sau variabila PATH nu are o valoare corectă. Trebuie rezolvate aceste probleme înainte de a continua.

Compilatorul local, care este de obicei javac sau jikes 1, compilează programul şi generează fişiere. Byte-code este un limbaj intermediar portabil care este interpretat de către interpretorul de Java, numit java. Acest program tipareşte un scurt mesaj pe ecran. Numerele din stânga fiecarei linii nu fac parte din program. Ele sunt furnizate doar pentru o mai uşoară referire a secvenţelor de cod. Transpuneţi programul într-un fişier cu numele FirstProgram. Java este case-sensitive, ceea ce înseamnă că face deosebirile între literele mari şi mici.

Iată un exemplu: 1. Nu există simbol pentru încheiere, deoarece un astfel de comentariu se extinde automat până la sfârşitul liniei curente. Acest comentariu este folosit în linia 1 din Figura 2. Acestă formă de comentariu este utilizată pentru a furniza informaţii utilitarului javadoc. Comentariile au fost introduse pentru a face codul mai lizibil pentru programatori.

Un program bine comentat reprezintă un semn al unui bun programator Funcţia main Un program Java constă dintr-o colecţie de clase care interacţionează între ele speed​​ dating clasa java intermediul metodelor.

Interfață Java și tutorial de clasă abstractă cu exemple

Echivalentul Java al unei proceduri sau funcţii din Pascal sau C este metoda statică, pe care o vom descrie mai pe larg în acest capitol. Atunci când se execută un program Java, va fi invocată automat metoda statică main.

speed​​ dating clasa java

Linia 4 din Figura 2. Tipul parametrilor funcţiei main cât şi tipul dating vtm, void, sunt obligatorii Scrierea pe ecran Programul din Speed​​ dating clasa java 2.

speed​​ dating clasa java

Funcţia println reprezintă principalul mecanism de scriere în Java, 1d istoric dating echivalent într-o anumită măsură cu funcţia writeln din Pascal sau printf din C.

În această situaţie se scrie un şir de caractere la fluxul de ieşire standard System. Deocamdata ne mulţumim doar să amintim că aceeaşi sintaxa este folosită pentru a scrie orice fel de entitate, fie că este vorba despre un întreg, real, şir de caractere sau alt tip. Totuşi în Java, există câteva diferenţe estenţiale între tipurile de date primitive şi cele definite de utilizator. În această secţiune vom examina tipurile primitive şi operaţiile fundamentale care pot fi realizate asupra lor Tipurile primitive Java are opt tipuri de date primitive prezentate în Figura 2.

Java (POO) - Note de Curs

Spre deosebire de majoritatea altor limbaje de programare, marja de valori a tipurilor întregi nu este dependentă de maşină. Java acceptă şi tipurile întregi byte, short şi long. Numerele reale virgulă mobilă sunt reprezentate de tipurile float şi double. Tipul double are mai multe cifre semnficative, de aceea utilizarea lui este recomandată în locul tipului float.

Tipul char este folosit pentru a reprezenta caractere. Un char ocupă 16 biţi pentru a putea reprezenta standardul Unicode.

Standardul Unicode conţine peste de caractere distincte care acoperă principalele limbi scrise inclusiv Japoneza, Chineza etc. Ultimul tip primitiv este boolean; o variabilă de tip boolean poate lua una din valorile true speed​​ dating clasa java false Constante Constantele întregi pot fi reprezentate în bazele 10, 8 sau Notaţia octală este indicată printr-un 0 nesemnificativ la început; notaţia hexa este indicată printr-un 0x sau 0X la început.

Iata câteva moduri echivalente de a reprezenta întregul 37,0x Notaţiile octale şi hexazecimale nu vor fi utilizate în acest curs.

speed​​ dating clasa java

Totuşi trebuie să fim constienţi de ele pentru a folosi 0-uri la început doar acolo unde chiar vrem aceasta.

O constantă caracter este cuprinsă între apostrofuri, cum ar fi a. Intern, Java interpretează această constantă ca pe un număr codul Unicode.

speed​​ dating clasa java

Ulterior, funcţiile de scriere vor transforma acest număr în caracterul corespunzător. Constantele de tip şir de caractere sunt cuprinse între ghilimele, ca în Primul meu program Java. Există anumite secvenţe speciale, numite secvenţe escape, care sunt folosite pentru anumite caractere speciale. Numele variabilei trebuie sa fie un identificator. Un identificator poate să conţină orice combinaţie speed​​ dating clasa java litere, cifre şi caracterul underscore liniuţa de subliniere.

Identificatorii nu speed​​ dating clasa java începe cu o cifră.

  1. Speed​​ dating plan de campagne
  2. Noua realitate dating show on fox
  3. Întrebările numerotate cu verde se referă la examenul parţial.
  4. Sau ne permite sa privim obiectul ca pe o cutie neagra.
  5. Sintaxa declarării unei Enum Enumerare Pentru a declara un enum trebuie să folosim cuvântul cheie enum urmat de variabilă.
  6. Amwf dating sfaturi

Cuvintele rezervate, cum ar fi int nu celibacy dating fi identificatori. Nu pot fi utilizaţi nici identificatorii care deja sunt declaraţi şi sunt vizibili. Java este case-sensitive, ceea ce înseamnă că sum şi Sum reprezintă identificatori diferiţi.

În acest text vom folosi următoarea convenţie pentru numele variabilelor: toate numele de variabilă încep cu literă mică, iar cuvintele noi din cadrul numelui încep cu literă mare. De exemplu: sumamaxima, nodvizitat etc. Alte convenţii vor mai fi prezentate pe parcurs.

Lucrurile nu stau deloc la fel cu citirea de la tastatură, care se realizează mult mai anevoios. Acest lucru se datorează în fenton dating rând faptului că programele Java nu sunt concepute pentru a citi de la tastatură.

ALGORITMICĂ ŞI PROGRAMARE Curs şi probleme de seminar JAVA

Citirea şi scrierea de la consolă sunt realizate prin readline, respectiv println. Fluxul de intrare standard este System. Pentru tipurile primitive, dacă parametrul scris nu este de tip String se face o conversie temporară la String. Aceste conversii pot fi definite şi pentru obiecte, asa cum vom arăta mai târziu.

speed​​ dating clasa java

Pentru citire se asociază un obiect de tipul BufferedReader cu System. Apoi se citeşte un String care va fi ulterior prelucrat. Aceşti operatori sunt utilizaţi pentru a crea expresii. O constantă sau o variabilă reprezintă o expresie, 13 2. O expresie urmată de ; reprezintă o instrucţiune simplă.

Precizare: eu nu sunt un programator Java, eu sunt un programator Perl.

În paragraful 2. De exemplu, în linia 16, variabilei a i se atribuie valoarea variabilei c care în acel moment are valoarea 6. Modificarile ulterioare ale variabilei c nu vor afecta variabila a. Astfel, valoarea lui c este incrementată de la 6 la

Citițiși