Seriation dating semnificație, KENNEDY Semnificație și origine

seriation dating semnificație

Adam textul ca obiect lingvistic si cu privilegierea abordarilor si pozitiilor lui lM.

seriation dating semnificație

Punctele slabe ale tezei de abilitare Weak points of the habilitation thesis : Nu s-au constatat carente in redactarea si sustinerea publica a tezei de abilitare.

Aceste calitati sunt ancorate in perforrnante didactice ~i de cercetare concludente, transpuse in mod sintetic in Fisa de indeplinire a standardelor minimale prin care se prezinta, in mod documentat, realizarile stiintifice si profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor in filologie si se evidentiaza posibilitatea de fructificare si transferare a cercetarii in domeniul ccordonarii programelor doctorale.

Realizarile stiintifice si perforrnantele profesionale sunt fundamentate ~l particularizate prin publicatii din aria de interes a lingvisticii fiecare trimitere oferind posibilitatea verificarii.

seriation dating semnificație

Membrii comisei au semnalat, cu satisfactie ca seriation dating semnificație intre activitatea stiintifica ~i cea didactic-universitara, bibliografia consultata si angajata critic-selectiv probeaza si justifies optiunea doamnei Liliana ALIC pentru studiul conjugat al textelor si discursurilor in [3] vederea construirii de modele ~i metamodele necesare in contorizarea si exegeza fenomenlor lingvistice.

Lor li se adauga constanta demersurilor de a se asigura atat diseminarea rezultatelor cercetarii in mediile de specialitate, cat si demararea unor retele de cercetare realizate prin colaborarea cu specialisti de la diverse universitati ~i institute din tara si strainatate.

Citarile opere lor proprii, in nurnar corespunzator, sunt marturia recunoasterii nationale a rezultatelor cercetarii stiintifice obtinute de catre doarnna Liliana ALIC, colega ale carei studii si car]i se regasesc in baze date nationale si internationale, in fondul curent al bibliotecilor universitare din tara ~i strainatate.

seriation dating semnificație

In ceea ce priveste prospectiva cercetarii stiintifice si promovarea calitatii in activitatea academica, retinern faptul ca doamna Liliana ALIC seriation dating semnificație preocupa in mod constant de promovarea interdisciplinaritatii in mediul academic ~i cel stiintific filologic. In concluzie, comisia de abilitare constata, in unanimitate, urrnatoarele: fundamentul stiintific al tezei de abilitare este girat de parcurgerea unei bibliografii pe deplin edificatoare, adecvata temei ~i cornpletata de cartile, cursurile, studiile si articolele doamnei Liliana ALIC; standardele minimale ale criteriilor de abilitare, impuse de CNATOCU, sunt indeplinite la nivelul fiecarui c Recommended.

Citițiși