Psihologia umană în dating. 10 lucruri fascinante şi totodată terifiante despre psihologia umană

psihologia umană în dating

Sociologie și psihologie.

gemeni dating sagetator

Fenomenul social[ modificare modificare sursă ] Psihologia socială operează cu o categorie aparte de fenomenecele care apar în cadrul interacțiunii social — psihologice, între un anumit context situațional obiectiv și anumite particularități psihologice, subiective, ale celor angrenați în diverse situații.

Prin contextul social — obiectiv se înțeleg inclusiv alte persoane, aflate în ambianța noastră, anticipând contextul central al psihologiei sociale, interacțiunea. Pe baza acesteia, între social și psihologic, apare un nou fenomen: fenomenul psihosocial.

viteza de a dati lucruri de spus

Omul și procesele psihice în perspectiva psihologiei sociale[ modificare modificare sursă ] Pentru a elucida omul și procesele psihice din punct de vedere psihosocial, se impun două teze fundamentale: nimic nu există în psihologia umană care să nu fie influențat și condiționat social. Grupul, societatea sunt produse ale acțiunii umane, pentru că omul este un subiect psihologia umană în dating care contribuie la producerea vieții sociale. Diversele forme de activitate productivă, mișcările sociale, mobilitatea socială, ș.

Pagini din istoria psihologiei[ modificare modificare sursă ] Din antichitate și până la sfârșitul secolului al lea psihologia a fost considerată parte componentă a filozofiei. Primele referiri le găsim la Aristotel în lucrarea "Despre suflet" gr. Peri psychês. Teofrast definește 30 de caractere omenești, ceea ce reprezintă prima încercare de tipologie a persoanelor. Termenul psihologie este folosit totuși abia către sfârșitul evului mediu de către Philipp Melanchton în lucrarea lui Kommentar über die SeeleConsiderații asupra sufletului.

Watson ; Examinează și explică modul în care gândirea, sentimentele, conduita indivizilor sunt influențate de prezența actuală, imaginată, sau implicată a altora Gordon Allport ; Se ocupă cu studiul particularităților psihice ale omului ca ființă socioculturală, și ale conduitei sale în cadrul grupului din care face parte, cât și cu studiul psihologiei de grupcolective și de masăașa cum se manifestă ele în activitatea umană P.

Golu ; Este studiul științific al influenței reciproce a indivizilor și contextul său social Sabini. Perspective epistemologice asupra psihologiei sociale[ modificare modificare sursă ] Din partea psihologiei : Se concentrează asupra influenței stimulilor sociali asupra indivizilor și asupra studiului percepției și cunoașterii de către om a vieții sociale.

dating online makati

Este o perspectivă intraindividuală. Din partea sociologiei : Se preocupă de studiul interacțiunii sociale, comunicării sociale, construcției sociale prin intermediul limbiietc.

Este o perspectivă interindividualăîn cadrul căreia există o serie de concepții psihanaliticecognitiveinteracționistei.

întâlniți pe cineva prin întâlniri online

Nivele de analiză în psihologia socială[ modificare modificare sursă ] Nivelul intraindividual — pune accent pe procesele intraindividuale, adică mecanismele prin care oamenii își organizează percepția și își evaluează ambianța socială. Nivelul interindividual și situațional — analizează procesele interindividuale așa cum au ele loc într-o situație dată; indivizii au o poziție interșanjabilă și nu interesează pozițiile pe care le au în afara unei situații date.

JOCURI DE MANIPULARE - Triunghiul dramatic

Citițiși