Npr marketplace online dating

liferay-portal-impl/Language_magazinfengshui.roties at master · agmip/liferay-portal-impl · GitHub

Utilizator:Catalin/Tesla Roadster

Cauze neobișnuite Termeni și Condiții pentru Vedetă Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile pentru Vedetă denumiți în continuare ´TCV´ sau ´Contractul´ deoarece aceștia conțin informații importante despre drepturile si obligațiile dumneavoastră și remediile aplicabile. Prin utilizarea și accesarea Platformei Dedic World așa cum termenul este definit mai jos ca Vedetă așa cum termenul este definit mai jos și făcând clic pentru a accepta TCV, sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiții iar acest contract este încheiat in mod valabil, conform legilor din Romania si devine obligatoriu pentru părți.

Daca nu doriți sa respectați acești Termeni si Condiții, atunci nu puteți folosi Platforma Dedic World in calitate de Vedeta. Dedic World poate modifica acești Termeni si Condiții oricând iar aceste modificări vor fi disponibile imediat, prin publicarea acestora pe Platforma Dedic World. Npr marketplace online dating de acord sa citiți acești Termeni si Condiții periodic pentru a fi la curent cu modificările.

În TCV, următoarele cuvinte sau expresii vor avea următoarele semnificații, indiferent dacă sunt utilizate la singular sau plural și indiferent de gen.

npr marketplace online dating celibate dating în marea britanie

Termeni și Condiții pentru Vedetă ´TCV´ sau Contract Reprezintă acest contract, obligatoriu pentru dumneavoastră și Dedic World care reglementează accesul și utilizarea Platformei si infrastructurii Dedic World, Aplicației Dedic World precum și interfețele aplicației și toate serviciile furnizate și efectuate de Dedic World, inclusiv Politica privind procesarea datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie.

Serviciile Dedic World Toate serviciile furnizate și prestate de Dedic World în temeiul prezentului contract. Constanta, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Mihai Bocai in calitate de administrator. In cazul in care prezentul contract este încheiat cu o entitate juridica ce deține Drepturile de Proprietate Intelectuala ale Vedetei si o reprezintă, toate dispozițiile contractuale vor fi obligatorii pentru entitatea juridica in cauza iar aceasta va avea obligația de a informa Vedeta cu privire la toate dispozițiile prezentelor TCV si la modalitatea corecta de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate in numele Vedetei.

npr marketplace online dating sunt reina și se vor întâlni

Utilizator Orice persoană fizică care are acces la sau utilizează Platforma Dedic World in orice alt caz in afara celui in care acționează ca o Vedetă, ipoteza în care TCV devin aplicabile. Npr marketplace online dating O persoană identificată de utilizator în Cererea sa ca beneficiar al Dedicației. Site-uri Terțe Orice link către website-urile unor terțe persoane, furnizori de servicii de social media și rețele de networking sau alte resurse, care pot fi supuse unor termeni și condiții diferite.

Servicii și termeni suplimentari Termeni și condiții separate, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței. Dedicație Un video personalizat, unic, creat in mod liber si independent de către Vedetă la cererea Utilizatorului, npr marketplace online dating cu orice dispozitiv al Vedetei, conform instrucțiunilor minime ale Utilizatorului din Cerere.

npr marketplace online dating gmu dating

Contul Vedetei Un cont pe Platforma Dedic World creat de o Vedetă folosind o adresă de e-mail și creând o parolă, fie prin interfața Dedic World, fie prin folosirea contului creat pe terțe rețele de socializare Facebook. Companie Un agent, manager sau o societate, companie, organizație sau orice altă entitate juridică.

Te rugăm să activezi JavaScript

Profilul Vedetei Propriul profil pe Platforma Dedic World, care va include informații privind Prețul plătit de Utilizator în schimbul Dedicației, stabilit în mod independent de către Vedeta, precum și orice alte informații necesare pentru a descrie serviciile dumneavoastră. Alte Informații Publicate de Vedeta Orice informații necesare pentru a descrie serviciile dumneavoastră.

Atât Dedic World cât și Vedetele au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World și conturile social-media Dedic World, precum și pe platformele de social media ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in întâlniri cu femei fete alt mod o Dedicație Publică Dedicație Privată O licență din partea Vedetei asupra Dedicației, non-exclusivă, fără redevențe, plătită integral, globala pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de Utilizator sau Beneficiar, care nu poate fi distribuita pe platforme npr marketplace online dating social media precum Whatsapp, Facebook, Instagram fără acordul expres al Utilizatorului, transmisa doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.

Nici Dedic World si nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social dating 4ever ale Vedetei sau Profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

npr marketplace online dating dating în sevierville tn

Prag de Acceptare 3 din fiecare 5 Cereri primite de dumneavoastră. Npr marketplace online dating Vedetei Net Suma de bani pe care o veți primi după ce Dedic World va reține si calcula acolo unde legea astfel prevede din Prețul Vedetei Brut, taxele care urmează să fie plătite de către Dedic World in numele si pe seama Vedetei, în funcție de forma de organizare si statutul fiscal al Vedetei, taxe ce includ, dar nu se limitează la impozitul pe venit, contribuțiile CAS, CASS etc.

Calculator de Preț Un calculator furnizat de Dedic World pentru a ajuta Vedeta sa calculeze raportul dintre Prețul Vedetei Brut și Prețul plătit de Utilizator, în funcție de forma sa de organizare și statutul sau fiscal. Calculatorul de Preț ar trebui să reflecte informațiile furnizate de Vedeta către Dedic World. Prin selectarea unui venit net pe care Vedeta dorește să-l primească, Calculatorul de Preț va afișa automat suma care ar trebui să fie Prețul plătit de Utilizator și toate celelalte taxe si impozite.

Basculabile - Autoutilitare - magazinfengshui.ro

Taxa servicii terți Include, dar nu se limitează la, comisionul plătit către un furnizor de serviciu de plată online, precum și orice altă taxă către o terță parte pe care Dedic World o va datora. Taxa furnizorului de serviciu de plată online este calculata la valoarea integrala a comenzii, valoare care include Prețul plătit de Utilizator, TVA-ul si donația efectuata de Utilizator către unul din ONG-urile identificate de dvs.

Termen de plată Data de 20 ale lunii in curs pentru prestațiile lunii anterioare. Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Dedic World Brevete, drepturi asupra invențiilor, mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, numelor de domenii, drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi asupra programelor informatice și bazelor de date, know-how, drepturi asupra aspectului, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară, în fiecare caz înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a li se acorda protecție, reînnoiri sau prelungiri ale acestor drepturi, precum și dreptul de a revendica prioritatea acestora, precum și drepturi sau forme de protecție similare sau echivalente care subzistă acum sau în viitor în orice parte a lumii asupra Platformei Dedic World.

Drepturile de Proprietate Intelectuala a Vedetei Reprezintă drepturile de proprietate intelectuala asupra Dedicației ce aparțin Vedetei si pe care vedeta le tranzacționează in conformitate cu Termenii Licenței din prezentul Contract.

Feedback Feedback, comentarii sau sugestii, idei sau planuri furnizate de Utilizatori sau Vedete. Materiale de Înscriere i datele dvs.

Clienți | PayU RomaniaPayU Romania

Ultima actualizare: Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica privind modulele cookie aplicabile utilizării Platformei Dedic World de către dumneavoastră fac parte integrantă din Contract. Dedic World vă va oferi, de asemenea, o notificare cu privire la modificări prin e-mail cu cel puțin treizeci 30 de zile înainte de data la care TCV revizuite vor intra în vigoare.

Platforma Dedic World este un marketplace online care permite: i oricărui Utilizator care are un cont pe platforma Dedic World să trimită o Cerere și să obțină un video cu o Dedicație de la Vedete actori, vloggeri, influenceri, etc.

Dedic World nu este și nu devine parte la nicio relație contractuală dintre dumneavoastră și Utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Licenței. În consecință, Dedic World, nu va fi răspunzător sau responsabil și nu va avea nicio obligație cu privire la nicio Dedicație, Alte Informații Postate de Celebritate sau Cerere.

npr marketplace online dating dating cercei de epocă

Dedic World nu acționează ca agent sau reprezentant pentru niciun Utilizator sau Vedeta, cu excepția cazului specificat în Secțiunea Plăți. Acceptând prezentele TCV, dvs.

Autoutilitare - basculabile în toata tara

Veți livra serviciile descrise in acest contract exclusiv în beneficiul propriu si pentru dvs. Platforma Dedic World poate conține linkuri către Site-uri aparținând Terților, platforme de social media sau alte resurse care pot face obiectul unor termeni și condiții diferite și care sunt furnizate independent și separat de Dedic World. Atunci când se aplică Termeni Suplimentari pentru a accesa Serviciile suplimentare, trebuie să acceptați și să respectați Termenii Suplimentari respectivi.

npr marketplace online dating caut baiat sarac

Prin utilizarea și accesarea Serviciilor suplimentare vă exprimați consimțământul de a accepta Termenii Suplimentari. În cazul în care există un conflict între prezentul Contract și Termenii Suplimentari, aceștia din urmă vor avea prioritate în ceea ce privește accesul sau utilizarea Serviciilor suplimentare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii Suplimentari. Dacă accesezi sau descarci aplicația Dedic World din Apple App Store, ești de acord cu Acordul Apple de licență pentru utilizatorul final al aplicației licențiate 1.

Nu vi se acordă nicio licență sau drepturi în mod implicit sau în alt mod asupra niciunui Drept de Proprietate Intelectuală deținut sau controlat de Dedic World sau de licențiatorii săi sau de terți, cu excepția licențelor și drepturilor acordate în dating vragenlijst expres în prezentul Contract.

Soluții de plată optimizate pentru fiecare afacere în parte

Conform Termenilor Licenței, si in măsura in care veți primi prețul agreat, veți acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Publice, non-exclusivă, fără redevențe, npr marketplace online dating integral, perpetuă, globala, cu dreptul de a sub-licenția, cu scopul de a utiliza, afișa public și distribui, în oricare și în toate mediile, Dedicația, numai în condițiile si limitele stabilite de prezentului Contract și Termenii Licenței, cum ar fi pentru trimiterea acesteia Beneficiarului, distribuirea pe Whatsapp, Facebook, Instagram sau orice altă platformă de social media si numai pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.

Conform Termenilor Licenței, veți acorda Utilizatorului o licență asupra Dedicației Private, non-exclusivă, perpetuă, cu dreptul de a sub-licenția, fără redevențe, plătită integral, globala, pentru descărcarea și utilizarea privată a Dedicației de către Utilizator sau Beneficiar, după caz, si doar pentru scopuri personale, necomerciale, nepublicitare și nepromoționale ale Utilizatorului sau Beneficiarului, după caz.

Nici Dedic World si nici Vedetele nu au dreptul de a afișa sau distribui public pe infrastructura Dedic World sau platformele de social media ale Vedetei sau profilul Dedic World al Vedetei sau in orice alt mod o Dedicație Privată.

În cazul în care Utilizatorul indică în cererea sa un Beneficiar, acordați Beneficiarului aceeași licență pe care Utilizatorul o primește asupra Dedicației, așa cum este npr marketplace online dating în secțiunile 2.

  1. Portlet descriptions and titles javax.
  2. Verificarea fundalului dating online
  3. Viteza dating chicago negru
  4. Oltita Tudorica (oltitatudorica) - Profile | Pinterest
  5. Dedic - The marketplace of joy!

De asemenea, veți acorda Dedic World pentru Dedicația Publică o licență non-exclusivă, perpetuă, fără redevențe, plătită integral, globala, cu dreptul de a sub-licenția, prin mai multe niveluri de sub licențiați și irevocabilă pentru a reproduce, distribui, copia, importa copii, închiria, împrumuta, afișa public și a comunica public, radiodifuza și difuza la TV și de a crea lucrări derivate ale Dedicației Publice și de a utiliza Dedicația Publică în scopul promovării Platformei Dedic World, îmbunătățirii și dezvoltării Platformei Dedic World, sau in orice alt scop decis de către Dedic World, singură sau în legătură cu orice alte informații, conținut și materiale, in orice mod si prin orice mijloace.

Citițiși