Instrumente middleware,

Răsfoiți aplicații

Obiectivele specifice pentru curs sunt: cunoaşterea problemelor actuale în domeniile sistemelor distribuite şi reţelelor de calculatoare; înţelegerea şi asimilarea celor mai noi soluţii de rezolvare a problemelor complexe din sistemele distribuite, legate de asigurarea comunicării între procese aflate în sisteme de calcul diferite, replicarea datelor în vederea creşterii performanţelor, asigurarea consistenţei replicilor, a toleranţei la defectări şi a securităţii în sisteme distribuite de mari dimensiuni Internet, Web Services, P2P, Cloudstudiul sistemelor eterogene bazate pe obiecte, reţele mobile şi agenţi mobili, analiza sistemelor distribuite pentru aplicaţii cu calcule intensive si volume mari de date cloud computing.

Aplicațiile cursului au ca obiective: deprinderea aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare pentru specificarea, proiectarea şi implementarea unor componente de sisteme distribuite, identificarea principalelor probleme de găsirea unor soluţii performante, utillizarea efectivă a instrumentelor de proiectare şi instrumente middleware a programelor middleware pentru sistme distribuite şi reţele de calculatoare, și, nu în ultimul rând, instalarea, exploatarea şi întreţinerea programelor pentru sisteme instrumente middleware.

instrumente middleware

Citițiși