Datând un membru al aa

Mănăstirea Probota - Wikipedia

Ctitorirea[ modificare modificare sursă ] Mănăstirea Probota În anulîn timpul domniei lui Petru Mușatizvoarele vremii consemnează existența Bisericii "Sf. Nicolae" în Poiana Siretului. Acest lăcaș de cult era construit din lemn de stejar, fiind una dintre cele mai vechi biserici atestate pe teritoriul Moldovei.

El este menționat din nou într-un document din 2 iulie În această biserică, Ștefan cel Mare a îngropat-o pe mama sa, Oltea Doamna, decedată datând un membru al aa Nici acest lăcaș de cult nu are viață lungă, fiind dărâmat în urma unei alunecări de teren. Petru Rareșa zidit o biserică nouă, pe un platou care domină valea Siretului, la circa m vest de ultimul amplasament. Într-un document din 16 apriliedeci la scurtă vreme după urcarea pe tron la 20 ianuariePetru Rareș declara că datând un membru al aa zidit mănăstirea Pobrata și am înfrumusețat-o și am isprăvit-o și am miluit-o cu sate și cu metoace".

Din acest document rezultă că domnitorul dăruise un sat chiar în ziua sfințirii bisericii, presupusă de Nicolae Stoicescu a fi chiar data documentului. Această afirmație este însă eronată, deoarece în pisanie se spune că biserica a fost finalizată în anul Lăcașul de cult a fost pictat în interior și exterior în Pe peretele sudic al pridvorului, în dreapta ușii gotice, se află pisania scrisă în limba slavonă și care are următorul text: "Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, iată eu robul stăpânului meu Iisus Hristos, Io Petru Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Ștefan Vodă cel Bătrân, a binevoit domnia mea cu buna mea voie, în al patrulea an al stăpânirii mele împărătești, a zidit acest hram întru numele arhiereului și făcătorului de minuni Nicolae, fiind egumen kir Grigorie, în anul oct ombrie Se pare că domnitorul a fost îndemnat să ctitorească această biserică de către vărul său, Grigorie Roșcacare a fost și primul egumen al Mănăstirii Probota și a devenit apoi mitropolit al Moldovei În acest sens stă mărturie o scrisoare trimisă de mitropolitul Grigorie către călugării datând un membru al aa în care afirmă că el a fost cel care l-a îndemnat pe Petru Rareș să construiască mănăstirea "din pajiște, cu toată înfrumusețarea"precum și pomenirea numelui său în pisanie.

Acesta i-a întărit toate daniile mai vechi pe care le primise Biserica "Sf.

Nicolae" din Poiana Siretului, adăugându-i sate noi și înzestrând-o cu odoare de preț. Ctitoria rareșiană a devenit necropolă voievodală. În septembriedomnitorul Petru Rareș a fost înmormântat în biserica ctitorită de el. Acest moment este relatat astfel de către cronicarul Grigore Ureche: "Pătru vodă fiindu bătrân de zile și căzându în boală grea, au plătitu datoriia sa, ce datând atât de greu fostu dator lumii și s-au săvârșit septemvrie 2, vineri, la miiazănoapte și cu cinste l-au îngropat în mănăstire în Pobrată ce este făcută de dânsul, cu multă jale și plângere, ca după un părinte al său".

Iliaș Rareș a construit în incintă locuințe domnești.

Vârsta Pământului

În biserica mănăstirii au fost ulterior înmormântați domnitorul Ștefan Rareș care urcase pe tron după fratele său, Iliaș, și domnise în perioada și Doamna Elena Rareș decedată în Distrugerile au fost confirmate de cercetările arheologice. Lucrările datând un membru al aa desfășurat în etape succesive și au durat până spre Acele ample reparații începute de Vasile Lupu în anul erau menționate într-o pisanie - astăzi pierdută - văzută la sfârșitul secolului al XIX-lea și transcrisă de episcopul Melchisedec Ștefănescu.

El a reparat în numai trapezăria "iară din lotru ci-au fostu stricat nemică n-au dires", deși călugării "au dodeit de multe ori la hatmanul să-și istovască lucrul precum au grăit". Din cauza faptului că el nu a mai continuat reparațiile, "s-au răsăpit și chelăriile și maghernița". A avut loc o amplă refacere a zidurilor de incintă parțial zidurile de pe laturile de est și vest și în întregime cel de pe latura sudică.

S-a renunțat la trapeza din partea de sud-est a incintei și la anexa gospodărească din colțul sud-vestic și s-a renunțat la partea supraterană a clădirii cu rol de stăreție pivnițele au mai fost folosite până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, când au fost definitiv abandonate și umplute cu pământ.

datând un membru al aa

Clădirea cu rol de cuhnie și brutărie lipită de zidul de incintă sudic a fost refăcută și a preluat și rolul de trapeză.

S-a construit în partea sudică o clădire nouă, care a preluat funcțiile celorlalte construcții dezafectate, un corp de chilii lângă zidul de incintă estic și o construcție care adăpostea două sau trei spații locuibile și spații de depozitare, în partea de nord a incintei.

  1. Во-первых, Макс, мы просим тебя при детях обходиться без негативных замечаний относительно октопауков.
  2. Vârsta Pământului - Wikipedia
  3. Baptist dating
  4. "Жанна и Алиенора были куда сложнее, чем принц Хэл и Фальстаф.

Mănăstirea Probota a fost un valoros centru de cultură românească medievală. Aici și-au desfășurat activitatea patru mitropoliți cărturari ai Moldovei: Grigorie Roșca primul egumen al Probotei, mitropolit în perioada - în prima jumătate a secolului al XVI-lea, Gheorghe Movilă călugărit la Probota, mitropolit în perioadele și și Teodosie Barbovschi călugărit la Probota, mitropolit în perioada - în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și Dosoftei Bărilă călugărit în la Probota, mitropolit în perioadele și Aici s-au instalat călugări greci care nu s-au îngrijit de conservarea ansamblului mănăstiresc, nepăsarea lor ducând la degradarea în timp a ctitoriei lui Petru Rareș.

Cu toate acestea, s-au efectuat unele lucrări sumare de reparații în și o acoperire a bisericii în Astfel, reparațiile efectuate în jurul anului mai mult au dăunat monumentului. De asemenea, ferestrele gotice din pridvor și pronaos au fost zifite unele în întregime, iar altele doar în parte. Mănăstirea Probota este desființată, iar biserica "Sf.

Nicolae" devină biserică parohială a satului. Clădirile din complexul monahal încep să se degradeze, iar chiliile și locuințele domnește sunt mistuite de un incendiu de la începutul secolului al XX-lea.

Resturile rămase sunt furate de săteni și folosite pentru construcția de case sau anexe gospodărești. După decenii în care a stat în uitare, Mănăstirea Probota a revenit în atenția publică încând s-au împlinit de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Atunci a fost adusă în biserică piatra de mormânt a Doamnei Oltea, mama fostului domnitor. În anulun călugăr care a vrut să curețe pictura din pridvor a șters cu cârpe ude picturile bolții, distrugând unele chipuri și alterând tonurile altor picturi.

S-a decapat tencuiala exterioară care acoperise ferestrele din pridvor și pronaos, s-au reconstruit muluerile gotice ale ferestrelor din pridvor, s-a refăcut acoperișul bisericii și soclul etc. În anul au fost efectuate o serie de săpături arheologice.

Îns-au desfășurat lucrări de consolidare a bisericii, fiind înlocuit acoperișul de șiță cu unul nou care respecta însă formele învelitorilor tradiționale, compartimentate ale bisericilor din Moldova, după cum apăreau în tablourile votive. Reînființarea așezământului monahal[ modificare modificare sursă ] În anularhiepiscopul Pimen Zainea al Sucevei și Rădăuților a reînființat Mănăstirea Probota, dar cu obște de maici.

S-au construit ulterior noi corpuri de chilii, clădiri administrative și spații de cazare pentru pelerini în afara incintei mănăstirești. În același anBiserica "Sf. Acest fapt a dus la creșterea interesului față de acest monument istoric.

datând un membru al aa

În anii șiMinisterul Culturii a finanțat o campanie de cercetări arheologice care a vizat în cea mai mare parte numai investigarea interiorului bisericii mănăstirii. Cercetările arheologice au fost coordonate de arheologul Voica Maria Pușcașu.

Programul UNESCO avea ca obiective principale restaurarea complexului mănăstiresc lucrări de curățare, consolidare și integrare a învelișului pictural din interiorul și exteriorul bisericii, precum și restaurarea arhitecturii ansamblului și finalizarea lucrărilor de cercetare arheologică în aria incintei mânăstirești.

S-au efectuat cercetări arheologice în zona sudică a incintei monahale, vestigiile de arhitectură medievală descoperite fiind conservate. Alte săpături au fost realizate în zona nordică și cea vestică a incintei inclusiv în cea din preajma turnului clopotniță și a clisiarniței.

S-a scos la lumină fresca interioară originală dinprin contribuția unor restauratori de pictură murală din România, Austria, Italia, Germania, Franța, Polonia, Cehia, Elveția și Columbia.

În prezent, Mănăstirea Probota are în proprietate 25 ha teren arabil, 3 ha de livadă, o grădină de zarzavat și o gospodărie anexă cu păsări și animale. În cadrul mănăstirii funcționează un atelier de pictură unde se pictează icoane pe lemn și se încondeiază ouă și unul de croitorie în care se confecționează haine monahale doar pentru personalul mănăstirii. Maicile de aici desfășoară o activitate socială concretizată în oferirea de mâncare caldă unor bătrâni și familii nevoiașe din satul Probota sau în ajutor acordat copiilor din familii cu probleme la rezolvarea temelor școlare.

Nicolae"[ modificare modificare sursă ] Biserica dating generation. Nicolae" este o capodoperă a arhitecturii medievale românești și se remarcă prin silueta elegantă, bogăția de forme și elemente arhitecturale, rafinamentul artistic, măiestria și complexitatea ornamentației, ca și prin strălucita execuție a picturilor care redă cu naturalețe și realism zbuciumul sufletesc al personajelor. Nicolae" - latura sudică Biserica este construită din piatră brută, cu datând un membru al aa de câte trei rânduri de cărămidă, dispuse orizontal.

Planul construcției este triconc, după tradiția bizantină. Biserica este susținută de 7 contraforturi: două se află în colțurile exonartexului pridvoruluicâte două încadrează cele două abside laterale și un picior de contrafort susține absida altarului.

Absidele laterale sunt pentagonale și încadrate de câte două contraforturi, iar absida altarului este heptagonală. Absidele sunt împodobite cu arcade oarbe, având deasupra lor două rânduri de ocnițe mari și mici. Ocnițele mari se întind de la o absidă laterală la celalaltă, pe când ocnițele mici se prelungesc până în dreptul pridvorului.

Acoperișul bisericii este din șindrilă și a avut două boltituri mici la capete. Datând un membru al aa naosului se află o turlă octogonală zveltă cu patru ferestre dreptunghiulare în cele patru puncte cardinale, așezată pe două rânduri de baze stelate suprapuse și sprijinită de patru contraforturi mici pe laturile oarbe.

Descoperirea radioactivității a introdus un alt factor în calcul. După descoperirea inițială a lui Henri Becquerel înMarie și Pierre Curie au descoperit elementele radioactive poloniu și radiu în ; iar înPierre Curie și Albert Laborde au anunțat că radiul produce suficientă căldură pentru a topi propria greutate în gheață în mai puțin de o oră. Geologii și-au dat seama rapid că acest lucru răstoarnă toate presupunerile care stăteau la baza celor mai multe calcule ale vârstei Pământului.

Deasupra arcadelor duble se află un rând de ocnițe. În interior, biserica este împărțită în cinci încăperi: pridvor, pronaos, încăperea mormintelor, naos și altar.

datând un membru al aa

Toate aceste încăperi cu excepția altarului sunt separate prin ziduri groase. La început, în pridvor se intra prin două uși. În timp, însă, ușa de pe peretele nordic a fost zidită, rămânând în funcțiune numai ușa de pe peretele sudic.

Pridvorul are formă dreptunghiulară și este luminat prin opt ferestre înalte realizate în stil gotic și amplasate patru pe latura vestică, două pe latura sudică și două pe latura nordică.

Deasupra pridvorului se află o boltă semicilindrică. În pronaos se intră printr-o ușă în stil gotic.

datând un membru al aa

Pronaosul este dreptunghiular și luminat prin patru ferestre în stil gotic câte două pe pereții de nord și de sud. Încăperea mormintelor are o boltă semicilindrică și este luminată prin două ferestre dreptunghiulare una pe peretele nordic și una pe cel sudic.

Naosul are două abside semicirculare în interior și pentagonale la exterior. În fiecare absidă laterală se află o fereastră dreptunghiulară de dimensiuni egale cu cele din încăperea mormintelor. Deasupra naosului se înalță turla cilindrică în interior și octogonală la exterior. Absida altarului este decroșată față de restul construcției, existând cele două nișe proscomidiarul - la nord și diaconiconul - la sud.

În axul absidei se află o fereastră dreptunghiulară identică cu cele din naos și încăperea mormintelor. Numele meșterilor nu se cunosc.

datând un membru al aa

Picturile din interior datează din vremea domniei lui Petru Rareș, dar ele s-au păstrat originale doar în pridvor și pronaos. Cu prilejul reparațiilor dinpicturile din încăperea mormintelor, naos și altar au fost refăcute grosolan de către meșteri care au respectat totuși planul iconografic inițial.

Pe pereții pridvorului și pronaosului sunt pictați sfinți prăznuiți de Biserica Ortodoxă sinaxarulprecum și unele scene din istoria creștinismului calendarul. Se remarcă execuția strălucită a ansamblului "Judecata de apoi", zugrăvit pe bolta pridvorului, precum și "Cele șapte sinoade ale Bisericii", pe arcurile bolților pronaosului. Din păcate, înun călugăr care a vrut să curețe pictura din pridvor a șters cu cârpe ude picturile bolții, distrugând unele chipuri și alterând tonurile altor picturi.

Pe bolta altarului este reprezentată Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe, iar pe pereți sunt reprezentate diferite scene din viața Mântuitorului: Vindecarea slăbănogului, Spălarea picioarelor Domnului, Cina cea de Taină, Învierea Domnului, Duminica Tomei ș.

  • Viteza dating staunton va
  • Multe picturi rupestre datând de acum

Sunt reprezentați domnitorul Petru Rareș, Iliaș Rareș moștenitorul tronului și viitor domnitorȘtefan Rareș viitor domnitorDoamna Elena și doi copii mai mici: Constantin și Ruxandra. Domnitorul oferă macheta bisericii Mântuitorului, prin intermediul Sfântului Nicolae, patronul acesteia. Chipul lui Iliaș a fost înnegrit în acest tablou, după trecerea sa la islamism.

De-a datând un membru al aa datând un membru al aa câtorva decenii, începând cu Biserica "Sf. Gheorghe" din Hârlău și încheind cu Biserica Voronețun număr de 15 biserici moldave au fost împodobite cu fresce de o rară frumusețe. Această mișcare artistică s-a stins însă într-o perioadă relativ scurtă. Există desigur două excepții, și anume pictarea la exterior a mănăstirilor Râșca și Sucevița în anulrespectiv Biserica Mănăstirii Probota a fost zugrăvită în exterior în anul din inițiativa vărului lui Petru Rareș, egumenul Grigore Roșca.

Fiind cea de-a doua biserică pictată la exterior din ciclul inițiat de domnitor după Biserica "Sf. Gheorghe" din Hârlăuea nu a beneficiat încă de o deplină cunoaștere a tehnicii de către meșterii zugravi, fapt ce a condus la degradarea treptată a frescei. Nu se cunosc încercări de restaurare a picturii murale exterioare. Din frescele exterioare păstrate se mai deslușesc doar câteva pe peretele sudic, mai adăpostit de vânturi și ploi.

Este vorba de urme din Imnul Acatist sau Arborele lui Iesei etc. Valoarea picturilor murale de la Probota a fost constatată de mulți specialiști în artă, concluzionându-se că "dacă arta în sine a zugravului e departe de a egala pe aceea a florentinului, nu știu dacă nu îl trece datând un membru al aa puterea sentimentului religios".

Astfel, între pronaos și naos a fost amenajată o încăpere a mormintelor. Lângă peretele sudic, înspre pronaos, se află mormântul domnitorului Petru Rareș.

datând un membru al aa

Pe mormântul său se află o lespede cu următoarea inscripție în limba slavonă : " Această groapă e a iubitorului de Hristos, robul lui Dumnezeu Io Petru Voievod, fiul bătrânului Ștefan, care s-a strămutat la veșnicele lăcașuri, veșnica lui pomenire De-a lungul aceluiași perete al naosului, înspre culoar, se află mormântul Doamnei Elena Rareșsoția ctitorului și fiica țarului Despot.

Inscripția în limba slavonă ce se află pe lespedea funerară a mormântului său conține următoarele cuvinte: "Această groapă e a roabei lui Dumnezeu Elina, doamna lui Petru Voievod, fiica lui Despot țarul, care s-a strămutat în acest lăcaș și în veșnicele lăcașuri, Veșnica ei pomenire.

De-a lungul peretelui nordic se află mormântul domnitorului Ștefan Rareșfiul lui Petru Rareș.

Mănăstirea Probota

Pietrele funerare ale domnitorilor Petru Rareș și Ștefan Rareș, precum și cea a Doamnei Elena, sunt executate în marmură și bogat împodobite, după cum dicta obiceiul acelor vremi.

Spre deosebire, lespezile tombale ale celor două fete de domnitori sunt din piatră. În anulcu prilejul serbărilor organizate la împlinirea a ani de la ești datorii înseamnă lui Ștefan cel Mare, a fost adusă aici piatra de mormânt a Doamnei Oltea mama lui Ștefan cel Marefiind așezată chiar în imediata apropiere a mormintelor lui Petru Rareș și soției sale.

Ștefan cel Mare și-a îngropat mama în Biserica "Sfântul Nicolae" din Poiana Siretului, aflată în apropierea actualei mănăstiri Probota. După stingerea familiei ctitorului, Mănăstirea Probota a devenit necropolă boierească. În pridvorul și în pronaosul bisericii se află o serie de morminte ale unor dregători și ale familiilor lor 10 morminte ale familiei Stroici și 5 morminte uppsala dating altor boieri considerați ctitori.

Grigore Ureche menționează înmormântarea în biserică la 7 aprilie a hatmanului Vartic, căruia i s-a tăiat capul din porunca lui Iliaș Rareș. După cuvintele cronicarului, "și în domniia lui, sâmbătă după Paști, au tăiat capul lui Vartic hatmanul în târgu în Huși și l-au dus de l-au îngropatu în mănăstire, în Pobrata, în anii aprilie 7". Morminte ale monahilor au fost găsite în pridvorul bisericii și în afara acesteia, ele neavând inventar funerar. În unele morminte s-au mai găsit totuși inventar funerar o serie de bijuterii, resturi vestimentare și fragmente osteologice.

Citițiși