Dating studiu race

Glosar de termeni - Studii Clinice

Aprobarea cu referire la Comisia de etică — decizia afirmativă a Comisiei de etică prin care aceasta confirmă că au fost analizate documentele necesare şi că studiul clinic poate fi desfăşurat în instituţia propusă deoarece există condiţii corespunzătoare, se respectă regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare.

Asigurarea calităţii — toate acţiunile planificate şi sistematice, care sunt stabilite pentru a asigura că atât executarea studiului cât şi obţinerea datelor, înregistrarea şi raportarea lor se face în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare în domeniu.

cine este alicia vikander dating dating cipru nicosia

Auditul — un control independent şi sistematic al activităţilor întreprinse pentru studiul clinic şi al documentelor acestuia făcut pentru a se dating studiu race modul în care s-au desfăşurat aceste activităţi, s-au înregistrat şi analizat datele, precum şi exactitatea cu care s-au raportat, în conformitate cu protocolul, procedurile standard de operare PSO ale sponsorului, regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare.

Auditul de ansamblu al studiului — documentaţia care permite reconstituirea evoluţiei evenimentelor controlate. Autoritatea competentă — organismul care are puterea de a emite reglementări Agenţia Naţională a Medicamentuluicare verifică datele clinice prezentate şi efectuează inspecţiile.

Account Options

Comisia de coordonare — o comisie pe care un sponsor o poate organiza pentru coordonarea unui studiu multicentric.

Comisia independentă pentru monitorizarea datelor CIMD — o comisie independentă, care poate fi numită de sponsor, pentru a evalua desfăşurarea studiului şi rezultatele la anumite intervale precum dating studiu race siguranţa datelor şi care să recomande sponsorului continuarea, modificarea sau oprirea studiului.

Comisia naţională de etică CNE — un organism independent, constituit din profesionişti din domeniul sănătăţii şi din membri care nu sunt medici, însărcinat cu protejarea drepturilor, siguranţei şi confortului participanţilor la un studiu şi cu asigurarea publicului cu privire la această protecţie, în special prin formularea unei opinii asupra protocolului studiului, a aptitudinilor investigatorilor şi adecvării facilităţilor, ca şi asupra metodelor şi documentelor care ar trebui utilizate pentru informarea participanţilor la studiu, în vederea obţinerii consimţământului lor exprimat în cunoştinţă de cauză.

Complianţa privind studiul clinic — respectarea tuturor reglementărilor referitoare la studiul clinic, a regulilor de bună practică în studiul clinic şi a altor reglementări legale în vigoare.

Confidenţialitatea — prevenirea dezvăluirii către persoane dating fan pagina a informaţiilor care sunt proprietatea sponsorului sau a celor referitoare la identitatea subiectului. Comisia instituţională de etică CIE — un organism independent, constituit din membri din domeniul medical, ştiinţific şi nemedical a cărui responsabilitate este să asigure protecţia drepturilor, a siguranţei şi confortului subiecţilor implicaţi în studiu; acesta acţionează prin evaluarea, aprobarea şi verificarea continuă a protocolului studiului clinic şi a amendamentelor acestuia precum şi a metodelor şi materialelor care ar trebui utilizate în vederea obţinerii şi înregistrării consimţământului exprimat în cunoştinţă de cauză.

Confortul subiecţilor studiului — integritatea fizică şi mintală a subiecţilor dating studiu race la studiul clinic.

ISSN - Footer

Consimţământul exprimat în cunoştinţă de cauză — decizie, care trebuie să fie scrisă, datată şi semnată, de a participa la un studiu clinic, luată de bună voie şi după ce au fost primite toate informaţiile necesare despre natura, semnificaţia, consecinţele şi riscurile posibile, precum şi documentaţia necesară, de către o persoană capabilă să-şi dea consimţământul sau, dacă este vorba despre o persoană care nu este în măsură să o facă, de către reprezentantul său legal; dacă persoana implicată nu este capabilă să scrie, ea poate să-şi dea, în cazuri excepţionale prevăzute de legislaţia naţională, consimţământul verbal în prezenţa a cel puţin unui martor.

Contractul — o înţelegere scrisă, datată şi semnată între două sau mai multe părţi care precizează modul de rezolvare al unor situaţii de delegare şi distribuire a sarcinilor şi obligaţiilor, incluzând domeniul financiar, atunci când este cazul; protocolul poate fi folosit ca bază pentru un contract.

Nu este disponibil în limba română Diversity and inclusion At the ECB, we believe diversity creates excellence — more diverse teams mean a wider range of opinions, leading to better and more robust results. It is essential that we connect with the best talent so that we can take the best possible decisions for the good of all citizens of the euro area, and our diversity is central to this. We aspire to be an organisation in which diversity is welcomed and appreciated in all its facets for the richness that it offers.

Controlul calităţii — tehnicile de lucru şi activităţile din cadrul sistemului de asigurare a calităţii, destinate verificării îndeplinirii cerinţelor privind calitatea activităţilor desfăşurate în cadrul studiului. Datele sursă — toate informaţiile sub formă de înregistrări originale şi copii autentificate ale înregistrărilor originale privind constatări clinice, observaţii sau alte activităţi în studiul clinic, necesare pentru reconstituirea şi evaluarea studiului; datele sursă sunt conţinute în documentele sursă, înregistrări originale sau copii autentificate.

tulsa de viteză de viteză dating sms msg

Documentele sursă — documentele originale, datele şi înregistrările de ex. Evenimentul advers grav sau reacţia adversă gravă — orice eveniment sau reacţie adversă care, oricare ar fi doza, cauzează moartea, pune în pericol viaţa participantului, necesită o spitalizare sau o prelungire a spitalizării, provoacă o dizabilitate ori o incapacitate, importante sau durabile ori provoacă o anomalie sau o malformaţie congenitală.

​VIDEO Coloana sonora romaneasca pentru cea mai spectaculoasa intrecere drag-race din lume

Evenimentul advers — orice manifestare nocivă apărută la un participant la un studiu clinic căruia i s-a administrat un medicament şi care nu are neapărat legătură cauzală cu acest tratament.

Formularul de raportare a cazului — un document tipărit, optic sau electronic, destinat înregistrării tuturor informaţiilor impuse prin protocol despre fiecare subiect, document care trebuie să fie trimis sponsorului. Instituţia medicală — oricare unitate publică sau privată, agenţie, institut sau unitate care desfăşoară activitate medicală sau stomatologică în care se desfăşoară studii clinice. Investigatorul — un medic sau o persoană care exercită o profesiune agreată în România în vederea desfăşurării studiilor clinice conform legislaţiei în vigoare, pe baza cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei în domeniul îngrijirii pacienţilor pe care le necesită aceasta; investigatorul este responsabil de desfăşurarea studiului clinic într-un centru, iar dacă, într-un centru, studiul este efectuat de o echipă, investigatorul este conducătorul echipei şi poate dating studiu race numit investigator principal.

Investigatorul coordonator — un investigator investit cu responsabilitatea coordonării investigatorilor care participă la un studiu multicentric.

The relevance of critical race theory to Europe - Publications Office of the EU

Înregistrarea medicală originală — a se vedea Documentele sursă. Martorul imparţial — o persoană care nu este implicată în studiu, care nu poate fi influenţată de persoanele implicate în studiu, care asistă procesul de obţinere a consimţământului exprimat securitate dating id cunoştinţă de cauză în cazul dating studiu race care subiectul sau reprezentantul legal al acestuia nu pot să citească şi dating studiu race citeşte atât formularul de obţinere a consimţământului exprimat în cunoştinţă de cauză cât şi fiecare din informaţiile scrise prezentate subiectului.

dating agentur wien viteză dating trier coyote cafe

Medicament de referinţă — un medicament folosit într-o investigaţie ca medicament comparator sau un medicament deja autorizat de punere pe piaţă de ex.

Monitorizarea — activitatea de supraveghere a evoluţiei studiului clinic şi de asigurare că acesta este condus, înregistrat şi raportat în concordanţă cu protocolul, procedurile standard de operare, regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în domeniu. Organizaţia de cercetare prin contract OCC — o persoană sau o organizaţie comercială, academică sau de alt tip angajată prin contract de către sponsor să efectueze în locul sponsorului una sau mai multe din îndatoririle sau funcţiile acestuia.

Procedura standard de operare PSO — instrucţiuni scrise, detaliate, care asigură uniformitatea execuţiei pentru fiecare operaţiune în cadrul studiului clinic.

instrumentul de dating la domiciliu aplicație de conectare a locației

Dating studiu race — procesul de repartizare a subiecţilor studiului în grupuri pentru viteză dating zwolle sau pentru control prin folosirea unui element de hazard care să reducă posibilitatea de influenţare a rezultatelor studiilor prin eroare sistematică.

Raportul privind auditul — raportul scris elaborat de auditor conţinând rezultatele auditului. Raportul studiului clinic — o prezentare în scris a studiului clinic, efectuat asupra subiecţilor umani, prin administrarea unui produs în scop terapeutic, profilactic sau de diagnostic, în care descrierea, prezentarea şi analiza clinică şi statistică sunt integrate într-un singur document a se vedea Ghidul privind structura şi conţinutul raportului studiului clinic.

Raportul studiului într-o fază intermediară — un raport al rezultatelor intermediare şi evaluarea acestora bazată pe analizele făcute în cursul studiului. Reacţia adversă — orice răspuns nociv şi nedorit la un medicament pentru investigaţie clinică, oricare ar fi viteză dating mpls administrată.

Reacţia adversă neaşteptată — o reacţie adversă a cărei natură sau gravitate nu concordă cu informaţiile despre medicament, de dating studiu race, broşura investigatorului pentru un medicament pentru investigaţie clinică neautorizat ori Rezumatul Caracteristicilor Produsului RCP în cazul unui medicament autorizat.

Reglementările legale în vigoare — orice lege şi reglementare care se referă la desfăşurarea studiilor clinice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bună practică în studiul clinic — un standard în funcţie de care se face proiectarea, conducerea, desfăşurarea, monitorizarea, auditul, înregistrarea, analiza şi raportarea studiului clinic, care constituie garanţia atât a credibilităţii şi corectitudinii datelor şi rezultatelor raportate, cât şi a faptului că sunt protejate drepturile şi integritatea subiecţilor ca şi confidenţialitatea acestora.

Reprezentantul legal acceptat — o persoană fizică sau juridică sau un alt organism autorizat legal să-şi exprime consimţământul în numele posibilului subiect, în eventualitatea participării lui la un studiu clinic.

Glosar de termeni - Studii Clinice

Sponsorul — Investigator — o persoană fizică ce iniţiază şi conduce singur sau în colaborare, un studiu clinic şi sub a cărei conducere medicamentul pentru investigaţie clinică este administrat subiectului studiului; obligaţiile sponsorului-investigator includ atât pe cele ale sponsorului şi cât şi pe cele ale investigatorului.

Studiul clinic multicentric — studiul clinic efectuat după un singur protocol, dar în mai mult decât un singur centru şi de mai mult decât un singur investigator, centrele în care se efectuează studiul putând să se găsească numai în România sau în mai multe ţări.

Studiul non-clinic — studiile biomedicale care nu sunt efectuate pe subiecţi umani. Subiectul studiului — o persoană care participă la un studiu clinic, fie că primeşte medicamentul pentru investigaţie clinică, fie că are rol de martor.

Subiecţii vulnerabili — persoanele a căror dorinţă de a participa ca voluntari în studiul clinic poate fi influenţată în mod incorect, justificat dating studiu race nu, de speranţa în beneficii obţinute prin participare sau de dating studiu race unor represalii din partea unor superiori ierarhici din structura din care fac parte, în cazul unui refuz; exemple de subiecţi vulnerabili pot fi studenţii la medicină, farmacie, stomatologie sau cursanţi ai studiilor medii medicale, personal subordonat spitalului şi laboratorului, angajaţi în industria farmaceutică, membri ai forţelor armate şi persoane aflate în detenţie; alţi subiecţi vulnerabili pot fi pacienţii cu boli incurabile, persoane internate în unităţi ajutătoare, şomeri sau persoane foarte sărace, grupuri etnice minoritare, persoane fără locuinţă, dating online eli finkel, refugiaţi, minori şi persoanele incapabile să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză.

Citițiși