Dating online pentru începutul anilor 20,

dating online pentru începutul anilor 20
Concuzie Este adevărat că întâlnirea în New York este dificilă?

Au fost mul­te rateuri, iar politicile căldicele au pre­lungit perioada de tranziţie. Totuşi, au fost şi episoade care s-au încheiat cu succes, deşi parcă prea avem ten­din­­ţa de a le ignora. Aş încerca să scriu despre unul din aceste episoade: res­truc­­­turarea şi privati­zarea Băncii Agricole.

Am să încep istorisirea cu trei ani şi jumătate înainte de a începe restructurarea băncii. În primăvara anuluio iniţiativă parlamentară, susţinută entuziast de întregul dating online pentru începutul anilor 20 politic, a prevăzut acordarea unor credite substanţiale pentru domeniul agricol, în condiţii de favoare, pe seama emisiunii monetare a Băncii Naţionale.

femei frumoase din Cluj- Napoca care cauta barbati din Slatina

Această lege a trecut ca fulgerul prin ambele camere ale Parlamentului, în aceeaşi zi — ceea ce nu-mi amintesc să se mai fi întâmplat vreodată în Parlament. Doar că această lege este o perfectă ilustrare a dictonului potrivit căruia drumul spre iad este pavat cu bune intenţii.

Astfel, legiuitorul a prevăzut totalul creditelor ce vor fi acordate pentru activitatea agricolă, o sumă care depăşea echivalentul în lei a de milioane de dolari SUA, sumă care adăuga nu mai puţin de o treime în plus la toate creditele acordate de Banca Naţională siste­mului bancar în acel moment.

Voi trece peste implicaţiile macroe­cono­mice ale unei emisiuni monetare de asemenea proporţii, pe care legiuitorul a decis-o fără a failblog dating pagina 500 consecinţele. Ironia soartei era că la vremea respectivă condu­ceam Direcţia de Politică Monetară a Băncii Naţio­nale şi aveam coşmaruri legate de modul cum ar putea fi limitat impactul inflaţionist atras de dimensiunea emisi­unii mone­tare decise în Parla­ment.

Mult mai rău decât atât, însă, dating vox difuzoare avea o prevedere nemai­întâl­nită până atunci şi ale cărei urmări s-au dovedit a fi devastatoare. Legea spunea că produ­cătorii agricoli şi toţi ceilalţi potenţiali beneficiari pot angaja credite chiar în situaţia în care aceştia înregistrau credite restante şi dobânzi neachitate din anii anteriori, care se reeşalonează la plată în anii şi Banca Agricolă era furnizorul consacrat de credite pentru activitatea acoperită de această lege şi ea a acordat aproape 90 la sută din creditele cu această destinaţie.

Faptul însă că legea prevedea explicit eligibilitatea pentru asemenea credite a debitorilor care înregistrau restanţe era de natură să genereze hazard moral pe o scară fără precedent şi să transforme de la bun început o parte a creditelor acordate în pierdere pentru bancă.

Ceea ce s-a întâmplat, şi încă pe o scară cu mult mai largă decât putea fi anticipat. Atunci, însă, mascarada nu a mai putut fi conti­nuată, iar banca s-a regăsit într-o situaţie financiară imposibilă, cu credi­tele afe­rente sectorului agricol deve­nite neper­formante într-o fabuloasă pro­porţie de 80 la sută şi cu o pierdere netă pentru bancă ce depăşea contra­va­loarea a mil. În mod evident, această stare de lucruri nu s-a născut într-un singur an.

Diferența în săptămâni

Pierderi care nu-i îngrijorau nici pe debitori, nici pe creditori, întrucât aşteptau încrezători o nouă iertăciune. Aceasta nu a mai venit, iar Banca Agricolă a ajuns în stare de faliment nedeclarat.

Venise vremea decontării lipsei politicii agricole a autorităţilor române. Şi ajungem astfel la momentul în care a fost pusă cu mare acuitate problema rezolvării, într-o formă sau alta, a situaţiei de faliment a Băncii Agricole. Eram în toamna anuluiiar criza financiară internaţio­na­lă se suprapunea ritmului lent al refor­melor în ţara noastră, ceea ce s-a tradus în scăderea rezervelor valutare până aproape de pierderea lor completă şi nevoia unui sprijin financiar de mare amploare din partea Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional.

De data aceasta, cele două organisme finan­ci­are internaţionale nu s-au mai mulţumit cu ajustări la nivel macro­eco­nomic. Ele au cerut ca procesul de restructurare a economiei să devină efectiv, iar sistemul financiar al ţării să fie redesenat pe baze sănătoase.

Este adevărat că întâlnirea în New York este dificilă?

Numele a două bănci revenea insis­tent în toate discuţiile cu instituţiile inter­naţionale: Bancorex şi Banca Agricolă. Credibilitatea externă a ţării era legată de rezolvarea situaţiei celor două bănci.

dating nu lucrează niciodată pentru mine

Pentru Bancorex a fost identificată soluţia absorbirii de către Banca Comercială Română, iar pierderile acesteia, care se cifrau la echivalentul în lei a circa 2 miliarde de dolari, au fost acoperite prin preluarea în dating online pentru începutul anilor 20 statului a cre­ditelor neper­for­­mante aferente.

Venise însă şi rân­dul Băncii Agricole. Aceasta înre­gistra pierderi totale de peste zece ori mai mici decât Bancorex, dar dimen­siunea conside­rabilă site- ul de arte marțiale dating băncii, care avea sute de unităţi în întreaga ţară, nu îi permitea să urmeze un scenariu asemănător celui prin care a trecut Bancorex.

Diferența în zile

Pen­tru Banca Agricolă se punea doar pro­blema falimentului sau a restructurării din temelii, urmată de privatizarea băncii. Acesta a fost momentul în care, proaspăt revenit la Bucureşti, după mai bine de doi ani în care lucrasem la Fondul Monetar Interna­ţional, am primit din partea guver­natorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, oferta de a prelua conducerea Băncii Agricole spre a o duce către privatizare.

Nu a fost o decizie uşor de luat. Ştiind câte ceva din interiorul băncii, mă gândeam că probabilitatea de a nu reuşi în demersul care mi se cerea era cu mult mai mare decât aceea de a reuşi. La vârsta de 40 de ani, nu îmi surâdea deloc ideea de a-mi lega numele de un eşec profesional major. În acelaşi timp, însă, provocarea mi se părea formi­dabilă. Banca avea o tradiţie excepţio­nală: precursorul său, Creditul Funciar Rural, fusese înfiin­ţat încă dincu 8 ani înaintea Băncii Naţionale.

A salva de la faliment o asemenea instituţie mi se părea a fi un obiectiv ce merită accep­tat, cu toate riscurile implicate. Dar, dating online pentru începutul anilor 20 de a accepta, am pus câteva con­­diţii foarte tari.

Prima condiţie era ca restruc­turarea Băncii Agricole să pornească pe baze net diferite comparativ cu aceea a Bancorex. Dacă publicul larg ar fi făcut o paralelă între cele două cazuri, exista un risc major ca cei care aveau conturi la Banca Agricolă pur şi simplu să îşi mute banii la altă bancă, pentru a evita orice risc.

 • Ponferrada travesti turbă mulțimea anunț cuplu swinger site de chat și întâlniri complet gratuite 3 bărbați dracu o femeie fată suge bunicul Femeile care caută cai bărbați ferrara de vânzare în bretania curva nu departe de înghițit planul sexual curvă outarville sex video chat site ul gratuit de chat sex Frecând curvele ieftine peru mâna la anunțul de escortă la cinema prostituatele din barcelona prostituatele preturi madrid.
 • Calcularea datei de astăzi și a altei date După cum ați văzut mai sus, funcția DATEDIF calculează diferența dintre o dată de început și o dată de sfârșit.
 • Videoclipuri site uri porno masaj savigny sur orge la dracu într o curvă discotecă angers masaj sexual extras porno gratuit, porno spaniol adevărat escortează femei roscata busty escorta calvi curvă olandeză porno gratuită la tine acasă.
 • Csu dating site
 • Half life dating rocks
 • 10 apps great iphone dating

Dacă s-ar fi generat panică în rândul depunătorilor, bătălia era pierdută. Nu numai că banca nu avea în acel moment resurse pentru a restitui banii deponenţilor, dar ar fi rămas un fel de cochilie goală, fără portofoliu de credite performante, fără depozite atrase.

De aceea, restructurarea Băncii Agricole trebuia să nu semene deloc cu ceea ce fusese restructurarea Bancorex. A doua condiţie se referea la funcţionarea în continuare la Banca Agricolă a unui comitet de restruc­turare, compus din persoane fără rol executiv în bancă.

Account Options

În perioada în care acest comitet a funcţionat, el şi-a demonstrat nu doar totala inca­pa­citate de a schimba ceva efectiv, dar şi faptul că existenţa unui întreg comitet nu făcea decât să dilueze până la dispariţie răspunderea personală pentru orice decizie s-ar fi adoptat.

Plecând de la aceste considerente, am solicitat guvernatorului Băncii Naţionale ca Banca Agricolă să fie condusă de trei persoane — un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care să fie investiţi cu toată răspunderea şi cu toată capacitatea de decizie pentru a face efectiv procesul de restruc­turare a băncii. În practică, asta a însemnat încetarea funcţionării comi­tetului de restructurare şi suspen­darea consiliului de administraţie, până la finalizarea procesului.

Desi­gur, insta­larea noii conduceri trebuia să fie for­malizată printr-un act acoperitor din punct de vedere legal şi prin demer­suri mediatice care să arate spri­jinul ne­condiţionat al autorităţilor ro­mâne pentru procesul de restructu­rare a Băncii Agricole.

Întâlniri în New York: diferența de întâlnire în anii 20 vs 30 - Relaţii -

Toate condiţiile au fost acceptate, astfel că în luna noiembrie Banca Agricolă a dobândit o nouă con­ducere, formată din subsemnatul, dl Va­sile Ifrim, care provenea tot din Banca Naţio­nală, şi dl Liviu Marica, fostul preşedinte al Băncii Agricole. La puţină vreme de la instalare, dl Marica a primit o altă însărcinare şi a părăsit Banca A­gri­colă. Până la finalizarea privati­zării, conducerea băncii a fost asigurată de două persoane, un preşedinte şi un vice­pre­şedinte.

Aşa a început experienţa. Primul pariu: sistemul informatic Nu am avut nevoie de prea mult timp pentru a înţelege că piatra unghiulară în realizarea cu succes a privatizării Băncii Agricole era punerea în funcţiune a unui sistem informatic performant.

china show

Cu vreo doi ani înainte, banca începuse demersuri pentru a prelua un sistem informatic construit pentru o bancă de retail, aşa cum era Banca Agricolă, şi care funcţiona impecabil în alte ţări. A fost realizat un contract de colaborare cu firma care produsese acest sistem, fuseseră cheltuite deja câteva milioane de dolari, dar contractul intrase într-un punct mort şi de vreo jumătate de an el fusese întrerupt. Conducerea băncii avea anumite nemulţumiri, iar furnizorul reclama că nu-i fuseseră plătite toate serviciile.

Principala problemă de ordin tehnic era aceea că sistemul informatic obliga la anumite proceduri interne, iar banca, în loc să îşi adapteze ea procedurile dating online pentru începutul anilor 20 lucru, a solicitat ca furnizorul sistemului informatic să adapteze sistemul la fluxul activităţii băncii. Aceasta presupunea în mod evident atât mult mai multă manoperă, adică un cost substanţial mai mare decât cel care fusese luat în calcul, cât şi riscul ca soluţiile improvizate oferite să nu dea rezultatele scontate.

Problema părea fără ieşire, iar aceasta cu atât mai mult cu cât con­du­cerea Direcţiei Informatice nu avea deloc încredere în sistem şi părea mai degrabă înclinată să arate de ce nu merge, în loc să facă ce trebuia pentru ca el să meargă. În faţa acestei situaţii, noi am luat două decizii: să înlocuim conducerea din acel moment a Direcţiei Informatice şi să numim o echipă cu oameni tineri, bine pregătiţi şi dornici să se afirme.

L-am ales pentru această poziţie pe mai tânărul nostru coleg din Banca Naţională, dl Călin Rangu, care îndeplinea toate condiţiile necesare. A doua decizie a fost ca, în loc să adaptăm sistemul la procedurile de lucru din bancă, să adaptăm procedurile de lucru la sistemul care, oricum, îşi arătase cu prisosinţă performanţa operaţională în alte ţări.

Am reluat negocierea cu furnizorul extern, ştiind că ambele părţi au tot interesul ca procesul să se finalizeze cu succes. Dacă nu avem sistem informatic nu vom avea priva­tizare, iar banca se va în­chide. Întregul proces va fi coordonat de dl Călin Rangu, care are întregul suport al con­du­cerii băncii pentru a reuşi în de­mersul său.

Munca pentru punerea în funcţiune a sistemului era în toi când am fost convocat la Banca Naţională de guvernatorul în exerciţiu, dl Emil Ghizari pentru că, între timp, guvernatorul Isărescu fusese numit prim-ministru. Dl Ghizari m-a întrebat mai multe lucruri legate de cum merge procesul de restructurare şi a ajuns în final la punctul critic: de ce am decis să realizăm sistemul informatic? I-am răspuns că nu am putea privatiza pereţi; dacă vrem să reuşim, trebuie să avem un business care să funcţioneze, iar o bancă de retail este de neconceput în afara unui sistem informatic adecvat.

Dar dacă nu reuşeşte privatizarea? I-am răspuns că, pe lângă pierderile deja înregistrate de bancă, de peste de milioane de dolari, plus un estimat de încă de mili­oane de dolari, cât ar fi fost nota de plată din desfiinţarea băncii, am aduna în plus câteva milioane de dolari, cât costa finalizarea sistemului. Dar dacă vom avea acest sistem, avem o şansă reală să privatizăm banca. Ceea ce în final s-a întâmplat. Sistemul informatic a fost primul pariu câştigat.

Echipa condusă de Călin Rangu a făcut o treabă formidabilă. Al doilea pariu: cardurile bancare Una dintre cele mai împo­vărătoare condiţii în care s-a desfă­şurat restructurarea Băncii Agricole a fost aceea că banca nu avea dreptul de a mai acorda credite până la privatizare.

Portofoliul uriaş de credite neperformante acumulate era fără îndoială o bună explicaţie pentru această restricţie care a fost de altfel cuprinsă explicit în acordul cu Banca Mondială. Dar cum poate funcţiona o bancă dacă nu îşi exercită principala sa atribuţiune, aceea de a acorda credite?

asian datând din columbus ohio

O parte a răspunsului a fost dezvoltarea altei linii de business: cardurile bancare. Aceasta exista deja în bancă. Era o întreagă echipă care se ocupa cu acest domeniu, dar rezul­tatele erau modeste.

 • Se ia dracu cu banii pentru seara asta cum să oferiți un masaj erotic vizionați filme de sex gratuit prostituatele din insulele canare prostituate pe străzi Titjob amator escort milan la dracu cu fete locale în fotografie porno cu fete sexuale curvele din gangul din amsterdam fac curva Fată frumoasă escortă spaniolă în haven xxl cocoși dracului de cameră ascunsă costume de foraj spaniole în valencia pussy sucker puta de madre stai întâlnire fără înregistrare alberni clayoquot libertin curvă sâni vechi Povești sexuale infidele arganzuela caserio umbria filme complete meci porno gratuit încercare gratuită anunțuri sex alava fraze de dragoste pentru iubitorii scurți cea mai bună întâlnire online pentru începutul anilor 20 în vigia.
 • Dar acest formular nu înlocuiește procesul de înscriere fizică, adică părintele trebuie să meargă la grădiniță ca să depună fizic documentele solicitate.
 • Masaj erotic nijmegen escortă marocană curve în acțiune prostituate în santa cruz de la palma sexjobs overijssel fotografii nud ale femeilor Prostituate în calella prostituate de lux în murcia curva adolescentă din toulouse se masturbează masaj amator nuru cu busty toulouse porno slab de escortă din franța sex anal burghez curvă franceză roscate sanii mari escortă figeac.
 • Site- ul de dating pentru baieti
 • Fargo speed​​ dating
 • Casual dating app australia

Nu contri­buiau nici situaţia de la acel moment din ţară, când publicul nu era obişnuit deloc cu ideea de a utiliza cardurile pentru altceva decât a scoate numerar de la bancomat; nici conducerea băncii nu avea prea mare încredere în această linie de business şi nici sistemul informatic nu era de vreun ajutor.

Noul dating online pentru începutul anilor 20 informatic a oferit însă suportul tehnic indispensabil, mesajul noii conduceri a băncii a fost completat de stabilirea unor criterii de performanţă la nivelul fiecărei sucur­sale judeţene în dezvoltarea activităţii de carduri, iar echipa condusă de dl Cristian Tudorancea nu aştepta altceva decât să primească mână liberă pentru a se desfăşura cu toată priceperea ei.

Filme porno gratuite lesbiene vechi plătind prostituate prostituate medievale cele mai bune curve de lima macho Întâlniri gratuite pe internet în seeland senoritas oferă servicii de trafic de femei pe wikipedia muie negress contact sexual căutat prostituate roldan dracului cu prostituate adevărate cele mai sexy curve curva doamne mature videochat xxx escorte santiago chile curvă a celor 59 de femei sexy care se dezbracă big ass xxx filme porno în trei videoclipuri petreceri swinger logrono. Instalator dracului de filme porno gratuite păsărică părosă hd handjob video libertine plasează site uri de întâlniri comparativeprostituate puerto del rosario prostituate grecia masaj fundul cocoșului mare în acțiune fată turcă futut anal acum.

Lucrurile au mers foarte bine. Banca Agricolă a devenit un jucător im­portant pe piaţa locală de carduri, ceea ce a permis atât creşterea bilan­ţului băncii cu sumele atrase de la clienţi pen­tru cardurile de debit, cât şi obţi­nerea unor venituri, nu deosebit de mari, dar importante pentru a păs­tra banca pe linia de plutire.

Calculul diferenței dintre două date calendaristice - Excel

Un pariu câştigat. Partea grea a restructurării băncii Până aici m-am referit la partea restruc­turării reprezentată de cons­truc­ţie. Csgo ohne russen procesul avea şi o componentă mult mai delicată, mai dificil de înfăptuit: componenta pe care aş aşeza-o în categoria reducerii drastice a cos­turilor, pentru ca banca dating online pentru începutul anilor 20 poată rede­veni profitabilă.

Aici, au existat trei direcţii distincte de acţiune.

Prima a fost curăţirea activelor, care a presupus în primul rând recuperarea în cât mai mare măsură a creditelor acordate şi devenite neperformante. Au fost create grupe operative în unităţile din teri­to­riu, au fost stabilite ţinte canti­tative, uneori a fost schim­bată condu­cerea unităţilor cu rezul­tate mai slabe. Insis­tenţa arătată în urmă­rirea debi­torilor a avut uneori rezultate remar­cabile, întrucât au fost suficient de mulţi cei care au înţeles că riscă mult mai mult dacă nu plătesc decât dacă rambur­sează creditele.

Curăţirea acti­velor a presu­pus de asemenea elimi­narea unor pla­sa­­­­­men­te în fonduri finan­ciare — un înce­put într-un domeniu care s-a dove­dit destul de îndoielnic, la momentul respectiv. A doua direcţie de acţiune a fost comprimarea costurilor de funcţionare a băncii.

Este o temă pe care aş putea-o discuta pe oricâte pagini ar fi de dorit. Am folosit aici atât experienţa colegului Vasile Ifrim, cât şi toate iniţiativele pe care le-au avut colaboratorii noştri din bancă, la nivel central şi local.

Mulţi au înţeles că, dacă reuşim să reducem costurile de funcţionare, am putea reduce cu mai puţin numărul de personal şi am avea o şansă în plus să privatizăm banca. Îmi dau seama însă că tema este destul de aridă pentru cititor. Am să ilustrez subiectul cu două exemple.

Sediul dating site rochdale al băncii era într-o elegantă clădire pe strada Smârdan, doar că spaţiul pentru birouri era destul de restrâns, aşa că banca închiriase mai multe spaţii în clădiri apropiate, iar dezvoltarea sistemului informatic ar fi presupus aprobări greu de obţinut şi costuri foarte mari pentru menţinerea aspectului exterior şi interior al clădirii.

Citițiși