Dating de viteză finală

Relația obținută se numește legea vitezei.

dating de viteză finală

Dacă acelerația este pozitivă atunci viteza crește odată cu timpul, iar dacă accelerația este negativă atunci viteza scade odată cu timpul. Din punct de vedere matematic, legea vitezei este o funcție de gradul I care descrie dependența vitezei de timp.

dating de viteză finală

Dacă reprezentăm grafic legea vitezei în coordonate tOv rezultă un grafic de forma unei drepte: Legea de mișcare Pentru deducerea legii de mișcare a mișcării rectilinii uniform variate ne folosim de relația de definiție a vitezei medii:.

De asemenea datorită faptului că viteza variază liniar cu timpul atunci, putem determina viteza medie cunoscând două valori ale vitezei momentane: Considerând că: și folosind cele două relații enunțate mai sus rezultă că: adică, Dacă analizăm din punct de vedere geometric graficul vitezei în funcție de timp, constatăm că distanța parcursă între momentul inițial și cel final este reprezentată de aria cuprinsă între graficul vitezei și axa timpului. Putem generaliza această afirmație pentru orice tip de mișcare.

dating de viteză finală

Pentru obținerea legii de mișcare înlocuim viteza la momentul t în relația de mai sus și rezultă:și cum, rezultă legea de dating camden nsw Legea de mișcare dating de viteză finală din punct de vedere matematic o funcție de gradul II care descrie poziția mobilului în funcție de timp.

Legea lui Galilei Considerăm legea vitezei și legea de mișcare: Deducem timpul din legea vitezei: și îl înlocuim în legea de mișcare.

dating de viteză finală

Rezultă: sau: Relația poartă numele de legea lui Galilei, ea fiind dedusă pentru prima dată de Galileo Galilei. Navigare în lectii.

iUmor - FINALA Sezon 3 (ediție integrală)

Citițiși