Dating de masă. Traducere "radiocarbon dating" în română

dating de masă

fairbanks dating

Spectrometria de masă efectuată asupra oaselor a arătat însă că acesta consumase mult pește, despre care se știe că face ca datarea cu radiocarbon să dea rezultate ce par mai vechi decât în realitate. Radiocarbon dating of wood from the wreck provides a date of CE. Datarea cu radiocarbon a lemnului epavei oferă data d.

Account Options

Only in did chemist Willard Libby use it to invent radiocarbon dating. Abia închimistul Willard Libby a folosit-o pentru a inventa datarea cu carbon radioactiv. According to radiocarbon dating, Pulli was settled around 11, years ago, at the beginning of the 9th millennium BC. Datarea cu carbon radioactiv a stabilit data așezării în jur de acum Radiocarbon dating Datarea cu radiocarbon In Februarya team of scientists from the Institute of Cell Biophysics of the Russian Academy of Sciences announced they had successfully regenerated specimens from fruit that had been frozen for 31, ± years according to radiocarbon dating.

Descoperirea de vestigii congelate Regenerare Îno echipă de oameni de știință de la Institutul de Biofizică celulară a Academiei Ruse de Științe exemplare succes regenerat din fructe, care au fost înghețate pentru ± de ani, în funcție de datarea cu radiocarbon. Datarea cu carbon radioactiv dating de masă cele mai vechi artifacte arheologice păstrate din Slovacia - găsite în apropiere de Nové Mesto nad Váhom - cu circa We ran a radiocarbon dating test.

Adăugați în lista de dorințe Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Seorang Murid pindahan dari kota Cimahi.

Am făcut un test pentru vechime. Using radiocarbon dating on charred wood from the site, scientists cambridge uk online dating pinpoint its age. Folosind datarea cu radiocarbon a lemnului carbonizat din sit, oamenii de știință i-au putut preciza vârsta.

Nobody knows who made it, but radiocarbon dating puts dating de masă back about BC. Nimeni nu știe cine a făcut, dar radiocarbon pune înapoi aproximativ i. The French ran a radiocarbon dating on the metal fragment that was recovered from Bianca Lewis' body.

Aspecte legale

Francezii au analizat cu carbon fragmentul de metal recuperat din trupul Biancăi Lewis. One of these tiny fragments was tested by radiocarbon dating. Unul din aceste fragmente a fot datat cu carbon.

Помоги. Макс. прошу тебя, - молила Эпонина. Макс шагнул вперед, но дорогу ему преградили два октопаука.

She spent the academic year in the United States learning about the recently discovered techniques of radiocarbon dating and autoradiography, which she introduced to Europe. Ea a petrecut anul academic în Statele Unite, unde a învățat tehnicile recent descoperite de datare cu radiocarbon și autoradiografie, pe care le-a introdus în Europa.

While there, she learned from Willard Libby at the University of Chicago about his recently discovered technique of radiocarbon dating.

stardom walkthrough dating

Acolo, ea a aflat de la Willard Libby la Universitatea din Chicago despre dating de masă datării cu radiocarbonrecent descoperită de acesta. Late Pleistocene hunting artifacts, including spear tips, have been found at a similar series of sites in northwestern Venezuela known as "El Jobo"; according to radiocarbon dating, these date from 13, to 7, BC. Artefactele de vânătoare din pleistocenul târziu, inclusiv lănci, au fost găsite într-o serie similară de situri în nord-vestul Venezuelei sub denumirea "El Jobo"; datarea cu carbon arată că ele sunt din anii 13, spre 7, Î.

On returning to Denmark, she worked with the National Museum of Denmark in Copenhagen to develop radiocarbon dating equipment. La revenirea în Danemarca, a lucrat la Muzeul Național al Danemarcei din Copenhaga la dezvoltarea de echipamente de datare cu radiocarbon.

când trebuie să începeți să întâlniți mai întâi

Nowadays, it takes four men to be able to encircle any of Oaks with her hands, and radiocarbon dating confirmed them age so that four Lozova Glade has become a historic monument. În zilele noastre, e nevoie de patru bărbati să poată înconjura oricare dintre stejari cu mâinile, iar datarea cu carbon le-a confirmat vârsta, astfel că Poiana celor Patru Stejari a devenit monument istoric.

Radiocarbon dating revealed that the bones belonged to a person who lived here almost 13, years ago. Datarea cu radiocarbon a arătat că oasele au aparținut unei persoane care a trăit aici în urmă cu aproape Radiocarbon dating tests reveal the skull is roughly years old.

datând pe cineva dintr- o altă clasă socială

Datarea prin testele de carbon radioactiv a dezvăluit că craniul are aproximativ de ani vechime. Radiocarbon dating can't get you the exact date, but close.

Am decis amândoi să descărcăm Tinder și să vedem ce se întâmplă.

Datarea cu carbon nu poate da o dată exactă, dar apropiată. Conținut posibil inadecvat Dating de masă filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

dating fanii metalice

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Citițiși