Data într- o dash speed​​ dating events londra, Meniu de navigare

data într- o dash speed​​ dating events londra

Textul propus de Comisie Amendamentul 39 Stimulentele prevăzute de prezenta directivă pentru biocombustibili și alte biolichide și cererea din ce în ce mai mare la nivel mondial de biocombustibili și alte biolichide nu ar trebui să aibă ca efect încurajarea distrugerii terenurilor biodiverse.

data într- o dash speed​​ dating events londra

Aceste resurse epuizabile, a căror valoare pentru întreaga omenire este recunoscută prin diferite instrumente naționale, ar trebui conservate. Mai mult, consumatorii din cadrul Comunității ar considera inacceptabil din punct de vedere moral ca intensificarea utilizării de biocombustibili și de alte biolichide să aibă drept efect distrugerea unor terenuri biodiverse.

Din aceste motive, este necesar să se stabilească criterii cuddling înainte de întâlniri să asigure că biocombustibilii și alte biolichide pot beneficia de stimulente numai atunci când se poate garanta că nu provin din terenuri biodiverse.

data într- o dash speed​​ dating events londra

Criteriile alese consideră că un teren este biodivers atunci când nu este perturbat de o activitate umană semnificativă conform definiției utilizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite și de Conferința ministerială privind protecția pădurilor în Europa sau atunci când este protejat prin legi naționale în scopul protejării naturii.

Mai mult, având în vedere natura foarte biodiversificată a anumitor pășuni, este de asemenea necesar ca biocombustibilii proveniți din materii prime cultivate pe astfel de terenuri să nu fie luați în considerare în cadrul stimulentelor prevăzute de prezenta directivă.

Mai mult, consumatorii din cadrul Comunității ar considera inacceptabil din punct de vedere moral ca intensificarea utilizării de combustibili produși din biomasă să aibă drept efect distrugerea unor terenuri biodiverse.

Din aceste motive, este necesar să se stabilească criterii care să asigure că biocombustibilii și alte biolichide pot beneficia de stimulente numai atunci când se poate garanta că nu provin din terenuri biodiverse sau că extracția materiilor prime nu a afectat biodiversitatea. Criteriile alese consideră că o pădure este biodiversă atunci când nu este perturbată de o activitate umană semnificativă conform definiției utilizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite și de Conferința ministerială privind protecția pădurilor în Europacu excepția cazului în care există dovezi că orice intervenție umană a avut și va continua să aibă un grad de intensitate și o periodicitate care să permită menținerea structurii și a proceselor speciilor naturale, sau atunci când este protejată prin legi naționale în scopul protejării naturii.

data într- o dash speed​​ dating events londra

Amendamentul

Citițiși