Chittagong dating loc. Hotel Alina

PROTOCOL 10/09/ - Portal Legislativ

Dispozitii generale1. Sistemul international de monitorizare va cuprinde instalatiile de monitorizare menţionate în paragraful 16 al art. IV, precum şi mijloacele de comunicatii corespunzătoare. Instalatiile de monitorizare incluse în Sistemul international de monitorizare vor fi formate din acele instalaţii care sunt cuprinse în anexa nr.

Sistemul international de monitorizare va satisface exigentele tehnice şi operationale precizate în manualele operationale pertinente. În conformitate cu art. II, Organizaţia, pe baza cooperarii şi consultării cu statele părţi, cu alte state şi cu alte organizaţii internationale, după caz, va stabili şi va coordona exploatarea şi întreţinerea, precum şi orice modificare sau detaliere chittagong 111 dating loc ulterior pentru Sistemul international de monitorizare.

În conformitate cu acordurile sau cu aranjamentele şi procedurile pertinente, un stat parte sau alt stat, care gazduieste sau care îşi asuma responsabilitatea pentru instalatiile Sistemului international de monitorizare ori intr-o alta maniera, şi Secretariatul tehnic se vor pune de acord şi vor coopera pentru a stabili, exploata, moderniza, finanta şi intretine instalatiile de monitorizare, laboratoarele aferente certificate chittagong dating loc mijloacele de comunicatie corespunzătoare zonelor plasate sub jurisdictia şi controlul sau sau în alt mod, conform dreptului international.

Aceasta cooperare va fi în conformitate cu cerinţele de securitate şi autenticitate, precum şi cu prescriptiile tehnice enuntate în manualele operationale pertinente. Acest stat va permite accesul Secretariatului tehnic la o instalatie de monitorizare, pentru a verifica echipamentul şi legaturile de comunicatie, şi îşi va da acordul de chittagong dating loc aduce modificările necesare la echipamentul şi la procedurile de exploatare, în scopul satisfacerii specificatiilor convenite.

Secretariatul tehnic va furniza acestui stat asistenţa tehnica adecvata, pe care Consiliul executiv o va considera necesară bunei functionari a instalatiei chittagong dating loc cadrul Sistemului international de monitorizare.

Modalitatile pentru o astfel de cooperare între Organizaţie şi statele părţi sau statele care gazduiesc ori care îşi asuma responsabilitatea pentru instalatiile care fac parte din Sistemul international de monitorizare sau intr-o alta maniera vor fi precizate în acorduri şi în aranjamente, potrivit cerințelor fiecarui caz.

Monitorizarea seismica6.

Executive Apartment - Apartamente de închiriat în Chittagong, Chittagong Division, Bangladesh

Fiecare stat parte se angajează sa coopereze la schimbul international de date seismologice, cu scopul de a ajuta la verificarea respectarii acestui tratat. Aceasta cooperare va cuprinde stabilirea şi exploatarea dating 1by1 retele mondiale de statii primare şi auxiliare de monitorizare seismica.

Aceste statii vor furniza date Centrului international de date, conform unor proceduri convenite. Reteaua de statii primare va fi compusa din 50 de statii, menţionate în tabelul nr.

Aceste statii vor corespunde cerințelor tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizare seismica şi schimb international de date seismice. Datele furnizate fără intrerupere de către statiile primare vor fi transmise Centrului international de date, direct sau prin intermediul unui centru naţional de date.

Solo Indian Girl In Bangladesh - Before Corona - Dhaka - Sylhet - Chittagong - Rangamati

Pentru completarea retelei primare, o retea auxiliara de de statii va furniza date Centrului international de date, la solicitarea acestuia, fie direct, fie prin intermediul unui centru naţional de date.

Statiile auxiliare care pot fi utilizate sunt enumerate în tabelul nr.

chittagong dating loc

Statiile auxiliare vor satisface cerinţele tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizare seismica şi schimb international de date seismice. Datele provenite de la statiile auxiliare pot fi cerute în orice moment de către Centrul international de date şi vor fi imediat puse la dispoziţie prin intermediul retelei de calculatoare. Monitorizarea radionuclizilor9. Fiecare stat parte se angajează sa coopereze la schimbul international de date, referitor la radionuclizii din atmosfera, pentru a ajuta la verificarea respectarii acestui tratat.

Aceasta cooperare va consta în stabilirea şi exploatarea unei retele globale de statii de monitorizare a radionuclizilor şi laboratoare certificate. Reteaua va furniza date Centrului international de chittagong dating loc, în conformitate cu procedurile convenite. Reteaua statiilor de monitorizare a radionuclizilor din atmosfera va cuprinde o retea de 80 de statii, asa cum reiese din tabelul nr. Chittagong dating loc statiile vor avea capacitatea necesară de a detecta prezenta particulelor materiale semnificative în atmosfera.

La intrarea în vigoare a acestui tratat, 40 dintre aceste statii vor fi, de asemenea, în măsura sa detecteze prezenta gazelor rare relevante. În acest scop, în sesiunea sa initiala, Conferinta va aproba recomandarea Comisiei pregatitoare, conform careia cele 40 de statii prezentate în tabelul nr.

Inca de la prima sa sesiune anuală ordinara, Conferinta se va pronunţă şi va decide asupra unui plan de implementare a unor capacitati de detectare a gazelor rare în ansamblul retelei.

Climă Cox’s Bāzār - meteoblue

Directorul general va pregati un raport către Conferinta referitor la astfel de implementari. Toate statiile de monitorizare vor îndeplini cerinţele tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru chittagong dating loc radionuclizilor şi pentru schimbul international de date asupra radionuclizilor. Reteaua statiilor de monitorizare a radionuclizilor va fi sustinuta de laboratoare care vor fi certificate de către Secretariatul tehnic, în conformitate cu manualul operational pertinent, în scopul analizarii mostrelor provenite de la statiile de monitorizare a radionuclizilor pe bază de contract cu titlu oneros cu Organizaţia.

Gf datând un alt tip cuprinse în tabelul nr.

Verificați disponibilitatea

Cu acordul Consiliului executiv, dacă este cazul, pot fi certificate de către Secretariatul tehnic şi alte laboratoare, în scopul examinarii de rutina a mostrelor provenite de la statiile de monitorizare cu regim de functionare manual. Toate laboratoarele certificate vor furniza rezultatele unor astfel de analize Centrului international de date şi, procedand astfel, vor îndeplini cerinţele tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizarea radionuclizilor şi pentru schimbul international de date asupra radionuclizilor.

Monitorizarea hidroacustica Fiecare stat parte se angajează sa coopereze printr-un schimb international de date hidroacustice, pentru a sprijini asigurarea respectarii acestui tratat. Aceasta cooperare va presupune stabilirea şi exploatarea unei retele mondiale de statii pentru monitorizare hidroacustica.

Hoteluri din Chittagong

Aceste statii vor furniza date Centrului international de date, conform procedurilor convenite. Reteaua de statii hidroacustice este compusa din statiile menţionate în tabelul nr. Aceste statii vor îndeplini cerinţele tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizare hidroacustica şi schimb international de date hidroacustice.

Monitorizarea infrasunetelor Fiecare stat parte se angajează sa coopereze la schimbul international de date infrasonore, pentru a ajuta la verificarea respectarii acestui tratat. Aceasta cooperare va include crearea şi exploatarea unei retele mondiale de statii de detectie a infrasunetelor.

  • Обычно преобразование энергии в материю завершается возникновением Вселенной, в которой нет жизни вообще, или в лучшем случае обитают агрессивные существа-недолгожители, склонные разрушать, а не созидать.
  • PROTOCOL 10/09/ - Portal Legislativ
  • По-моему, Бенджи понимает куда больше, чем мы с вами предполагаем, - проговорил Макс, как только дети вышли.

Aceste statii vor furniza date Centrului international de date, în conformitate cu procedurile convenite. Reteaua statiilor de detectie a infrasunetelor este compusa din statiile cuprinse în tabelul nr. Aceste statii vor satisface cerinţele tehnice şi operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizarea infrasunetelor şi schimb international de date infrasonore.

Functiile Centrului international de date Centrul international de date va primi, va colecta, va prelucra, va analiza, va raporta şi va stoca datele provenite de la instalatiile Sistemului international de monitorizare, incluzând şi rezultatele analizelor efectuate în laboratoarele certificate.

Ce se oferă

Procedurile şi criteriile de selecţie standard a evenimentelor pe care trebuie să le urmeze Centrul international de date în scopul indeplinirii functiilor atribuite, în particular de a produce date şi documente standard şi de a furniza statelor părţi o diversitate de servicii standard, vor fi enuntate în Manualul operational pentru Centrul international de date şi vor fi dezvoltate progresiv.

Procedurile şi criteriile elaborate initial de către Comisia pregatitoare vor fi supuse aprobării Conferintei în sesiunea sa initiala.

chittagong dating loc

Produsele standard ale Centrului international de chittagong dating loc Centrul international de date va aplica în mod regulat metode de prelucrare automata şi de analiza interactiva, cu interventie umana, asupra datelor brute din Sistemul international de monitorizare, în scopul de a produce şi a arhiva datele şi documentele sale standard în beneficiul tuturor statelor părţi.

Aceste produse vor fi furnizate fără plata statelor părţi şi nu vor prejudicia deciziile adoptate în final asupra naturii oricărui eveniment, care rămân de competenţa statelor părţi, şi vor cuprinde: a liste integrate cuprinzand toate semnalele detectate de Sistemul international de monitorizare, precum şi chittagong dating loc şi buletine standard cuprinzand evenimentele, incluzând valorile şi incertitudinile asociate, calculate pentru fiecare eveniment localizat de către Centrul international de date pe baza unui ansamblu de parametri standard; Buletinul standard al evenimentului va indica prin cifre gradul în care fiecare eveniment raspunde sau nu criteriilor de selecţie a evenimentelor.

Aplicand selecţia standard a evenimentelor, Centrul international de date va utiliza atât criterii valabile pe scala internationala, cat şi criterii complementare, în scopul de a se tine seama de variatiile regionale, acolo unde este posibil.

Centrul international de date va imbunatati treptat capacitatile sale tehnice, în măsura în care s-a acumulat experienta în exploatarea Sistemului international de monitorizare; Centrul international de date realizează studii speciale la solicitarea Organizaţiei sau a unui stat parte, fără a chittagong dating loc contravaloare din partea statelor părţi, pentru a imbunatati, gratie analizei tehnice aprofundate pe care expertii o fac pe datele Sistemului international de monitorizare, valorile estimate ale semnalului şi parametrilor standard ai evenimentului.

Serviciile Centrului international de date către statele părţi Centrul international de date va asigura statelor părţi, în condiţii de egalitate şi chittagong dating loc timp util, acces liber şi comod la toate datele Sistemului international de monitorizare, brute sau prelucrate, la toate produsele Centrului international de date şi la toate celelalte date ale Sistemului international de monitorizare din arhiva Centrului international de date sau, prin intermediul Centrului international de date, la instalatiile Sistemului international de monitorizare.

chittagong dating loc

Metodele de sprijin al accesului la date şi la furnizarea datelor vor include urmatoarele servicii: a transmiterea automata şi cu regularitate către un stat parte a produselor Centrului international de date sau a acelor produse pe care statul parte le-a ales şi, la cerere, a datelor Sistemului international de monitorizare pe care statul parte le-a ales; Rezultatul intregii analize tehnice de acest tip va fi considerat ca fiind un produs al statului parte solicitant, dar va fi pus la dispoziţie tuturor statelor părţi.

Serviciile Centrului international de date, prezentate la subparagrafele a şi bvor fi oferite gratuit fiecarui stat parte.

"Лучше бы мне умереть во сне, - с горечью подумала она, опасаясь худшего. - Я не могу сейчас распрощаться с Бенджи, это разорвет его сердце и мое тоже". Единственная слезинка выкатилась из ее левого глаза и поползла по щеке. - С вами все в порядке, миссис Уэйкфилд.

Volumul de date pus la dispoziţie, precum şi modul de prezentare a acestora vor fi indicate în Manualul operational pentru Centrul international de date. Selecţia naţionala a evenimentelor La solicitarea unui stat parte, Centrul international de date va face apel în mod regulat şi automat la oricare dintre produsele sale standard pe criterii de selecţie a evenimentelor naţionale stabilite de acel stat parte şi va furniza rezultatele unor astfel de analize acelui stat parte.

English Actualizat acum Bangladesh: O scurgere de combustibil a avut loc în regiunea de reproducere a unei specii de delfin pe cale de dispariție Luni, 28 octombrieActualitate Mediu Delfinul de Gange Foto: infoanimale. Un petrolier cu o încărcătură de 1. În urma accidentului, tone de combustibil au ajuns în apă, potrivit purtătorului de cuvânt al autorităților navale, Omar Faruk. Cel puțin 10 tone de diesel s-a împrăștiat pe o arie de 16 km, a adăugat Faruk, însă presa locală a raportat că aria afectată e probabil să fie mai extinsă.

Acest serviciu va fi asigurat gratuit statului parte solicitant. Rezultatul proceselor de selecţie a evenimentelor naţionale va fi considerat ca un produs al statului parte solicitant.

Asistenţa tehnica Centrul international de date va furniza statelor părţi, la cerere, asistenţa tehnica: a în formularea solicitarilor lor de selecţie şi filtrare a datelor şi produselor; Centrul international de date va supraveghea şi va raporta permanent starea de functionare a instalaţiilor Sistemului international de monitorizare, a liniilor de comunicatie şi a propriilor sisteme de prelucrare.

El va informa imediat factorii responsabili, în cazul în care o componenta oarecare nu funcţionează la parametrii stabiliti, indicati în manualul operational relevant.

Clasament final dupa 7 runde

Procedurile enuntate în aceasta parte vor fi aplicate în conformitate cu dispozitiile referitoare la inspecţiile în teren menţionate la art. Inspecţia în teren va fi efectuata în zona în care s-a produs evenimentul care a declansat solicitarea de inspecţie în teren.

Zona unei inspecţii în teren va fi continua şi suprafaţa sa nu va depăşi 1. Nu vor exista distante liniare mai mari de 50 km în orice direcţie. Durata inspecţiei în teren nu va depăşi 60 de zile de la data aprobării solicitarii de inspecţie în teren, conform paragrafului 46 al art.

Climat modelat The meteoblue climate diagrams are based on 30 years of hourly weather model simulations and available for every place on Earth. They give good indications of typical climate patterns and expected conditions temperature, precipitation, sunshine and wind. The simulated weather data have a spatial resolution of approximately 30 km and may not reproduce all local weather effects, such as thunderstorms, local winds, or tornadoes, and local differences as they occur in urban, mountainous, or coastal areas. Poți explora clima pentru orice loc, spre exemplu pădurea amazonianăsavana Africii de Vestdeșertul Saharatundra siberiană sau Himalaya.

IV, dar poate fi prelungita cu chittagong dating loc 70 de zile, conform paragrafului 49 al art. Dacă zona de inspecţie specificata în mandatul de inspecţie se intinde pe un teritoriu sau pe un alt loc plasat sub jurisdictia sau sub controlul mai multor state părţi, dispozitiile asupra inspecţiei în teren se vor aplica, după necesităţi, fiecarui stat parte la care se extinde zona de inspecţie.

În cazul în care zona de inspecţie se afla sub jurisdictia sau sub controlul statului parte inspectat, dar este situata pe teritoriul unui alt stat parte, ori dacă este necesar să se patrunda pe teritoriul unui alt stat parte pentru a avea acces la zona de inspecţie, plecand de la punctul de frontieră, statul parte inspectat va exercita chittagong dating loc şi îşi va achita oblibaţiile privitoare la aceste inspecţii conform prevederilor acestui protocol.

În asemenea cazuri statul parte pe teritoriul caruia este situata zona de inspecţie va facilita inspecţia şi online dating geeks acorda sprijinul necesar pentru a permite echipei de inspecţie să îşi indeplineasca chittagong dating loc sale în intervalul şi cu eficienta dorite.

Statele părţi pe teritoriul cărora se cere tranzitul pentru a ajunge în zona de inspecţie vor facilita aceasta trecere. În cazul în care zona de inspecţie se afla sub jurisdictia sau controlul statului parte inspectat, dar este situata pe teritoriul unui stat care nu este parte la acest tratat, statul parte inspectat va lua toate masurile necesare pentru ca inspecţia să fie realizata în conformitate cu prevederile acestui protocol.

Un stat parte care are sub jurisdictia sa sau sub controlul sau una sau mai multe zone situate pe teritoriul unui stat care nu este parte la acest tratat va lua toate masurile necesare pentru a asigura acceptarea de către statul pe teritoriul caruia este situata zona de inspecţie a inspectorilor şi a asistentilor la inspecţie desemnaţi pentru acel stat parte.

Temperatură

Dacă un stat parte inspectat este în imposibilitate de a asigura accesul, el va demonstra ca a intreprins toate demersurile necesare pentru a-l asigura.

În cazul în care zona de inspecţie este situata pe teritoriul unui stat parte, dar sub jurisdictia sau controlul unui stat care nu este parte la acest tratat, statul parte va lua toate masurile necesare cerute unui stat parte inspectat şi ale unui stat parte pe al cărui teritoriu este situata zona de inspecţie, fără a prejudicia regulile şi practicile de drept international, astfel încât inspecţia să se poată desfăşura în conformitate cu acest protocol.

Dacă statul parte este în imposibilitate de a asigura accesul la zona de inspecţie, el va demonstra ca a intreprins toate masurile necesare pentru a asigura accesul, fără a prejudicia regulile şi practicile de drept international. Efectivul echipei de inspecţie este limitat la un minim necesar pentru indeplinirea corespunzătoare a mandatului de inspecţie. Numărul total de membri ai echipei de inspecţie prezenţi în acelasi timp pe teritoriul statului parte inspectat nu trebuie să depăşească 40, în afară de cazul în care se executa operaţiuni de foraj.

Nici un kpopp dating boy white al statului parte solicitant sau al statului parte inspectat nu va fi membru al echipei de inspecţie. Directorul general va stabili efectivul echipei de inspecţie şi va alege membrii dintre inspectorii şi asistenţii de inspecţie care figurează pe lista, în functie chittagong dating loc circumstantele unei solicitări exprese.

Statul parte inspectat va furniza sau va face tot ce este necesar pentru ca echipa de inspecţie chittagong dating loc beneficieze de toate facilitatile de care are nevoie, în mod special de mijloacele de comunicatie, servicii de interpreţi, mijloace de transport, amplasamente, cazare, hrana şi ingrijiri medicale. Organizaţia va rambursa statului parte inspectat, într-un interval de timp rezonabil după incheierea inspecţiei, toate cheltuielile, incluzandu-le pe cele menţionate la paragrafele 11 şi 49, legate de sederea echipei de inspecţie şi de executarea activităţilor oficiale pe teritoriul statului parte inspectat.

Procedurile de executare a inspecţiilor în teren sunt detaliate în Manualul operational pentru inspecţii în teren. Aranjamente permanenteDesemnarea inspectorilor şi a asistentilor de inspecţie O echipa de inspecţie poate fi compusa din inspectori şi asistenti de inspecţie. Inspecţia în teren nu va fi efectuata decat de către inspectori calificati, special desemnaţi în aceasta calitate.

Ei pot fi secondati de către asistenti de inspecţie special desemnaţi, de exemplu personal tehnic şi administrativ, componenti ai echipajelor de zbor şi interpreţi. Inspectorii şi asistenţii de inspecţie vor fi propusi spre desemnare de către statele părţi sau, în cazul personalului Secretariatului tehnic, de către directorul general, pe baza competentelor şi a experientei lor, în raport alphabet dating g obiectul şi functiile inspecţiilor în teren.

Persoanele nominalizate vor fi aprobate anticipat de către statele părţi, în conformitate cu paragraful La cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui tratat, fiecare stat parte îl va informa pe directorul general asupra numelor, datelor de nastere, sexului, functiei, calificarilor şi experientei profesionale a persoanelor propuse şi desemnate ca inspectori şi asistenti de inspecţie. În cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui tratat, Secretariatul tehnic va comunică în scris tuturor statelor părţi o lista initiala cuprinzand numele, naţionalitatea, data nasterii, sexul şi rangul inspectorilor şi asistentilor de inspecţie propusi spre desemnare de către directorul general şi statele părţi, precum şi o descriere a calificarilor şi a experientei lor profesionale.

Fiecare stat parte va confirma imediat primirea listei initiale cuprinzand inspectorii şi asistenţii de inspecţie propusi spre desemnare. Oricare inspector sau asistent de inspecţie mentionat în aceasta lista va fi acceptat, dacă statul parte nu şi-a manifestat refuzul sau în scris, la cel mult 30 de zile după confirmarea primirii listei. Statul parte poate indica motivul opozitiei sale. În caz de refuz, inspectorul sau asistentul de inspecţie propus nu vor mai intreprinde sau nu vor mai participa la activităţile de inspecţie în teren pe teritoriul statului parte care şi-a exprimat opozitia sau în oricare alt loc aflat sub jurisdictia ori sub controlul acestui stat parte.

Secretariatul tehnic va comunică imediat primirea notificarii de opozitie. De fiecare data când directorul general sau un stat parte propune completari sau modificari la lista cuprinzand inspectorii şi asistenţii de inspecţie, inspectorii şi asistenţii de inspecţie nou-desemnaţi vor fi tratati în aceeasi maniera ca şi cei cuprinşi în lista initiala.

Fiecare stat parte va notifica, fără intarziere, Secretariatului tehnic dacă un inspector sau asistent de inspecţie nominalizat nu mai poate îndeplini functiile de inspector sau de asistent de inspecţie.

Secretariatul tehnic va actualiza lista cuprinzand inspectorii şi asistenţii de inspecţie şi va informa toate statele părţi despre orice completare sau modificare a listei.

Statul parte care cere o inspecţie în teren poate propune ca un inspector ce figurează pe lista cuprinzand inspectorii şi asistenţii de inspecţie sa faca chittagong dating loc de observator al său, conform paragrafului 61 al art. Sub rezerva paragrafului 23, un stat parte va avea dreptul de a formula, în orice moment, obiectii la adresa unui inspector sau asistent de inspecţie care a fost deja acceptat. El va notifica în scris Secretariatului tehnic despre obiectiile sale şi va putea include motivul obiectiilor.

O asemenea obiectie va avea efect după 30 de zile de la primirea avizului din partea Secretariatului tehnic.

Spații de dormit

Secretariatul tehnic va confirma imediat primirea notificarii de obiectie şi va informa statul parte care a exprimat refuzul, precum şi statul parte care a propus desemnarea despre data la care inspectorul sau asistentul de inspecţie va inceta să fie desemnat pentru acel stat parte. Statul parte caruia i-a fost notificata o inspecţie nu va cauta sa indeparteze din echipa de inspecţie pe nici unul dintre inspectorii chittagong dating loc asistenţii de inspecţie numiti în cadrul mandatului de inspecţie.

Numărul de inspectori şi de asistenti de inspecţie acceptati de un stat parte trebuie să fie suficient pentru a se dispune de un numar corespunzător de inspectori şi asistenti de inspecţie.

Dacă directorul general estimeaza ca refuzul unui stat parte faţă de propunerile de inspectori sau de asistenti de inspecţie împiedica desemnarea unui numar suficient de inspectori şi asistenti de inspecţie sau obstructioneaza intr-o alta maniera realizarea efectiva a scopurilor unei inspecţii în teren, atunci va prezenta problema Consiliului executiv.

Fiecare inspector inclus în lista cuprinzand inspectorii şi asistenţii de inspecţie va urma un program de instruire adecvata. Aceasta instruire va fi asigurata de către Secretariatul tehnic, în conformitate cu procedurile specificate în Manualul operational pentru inspecţiile în teren. Secretariatul tehnic va coordona, de acord cu statele părţi, un program de instruire pentru inspectori. Privilegii şi imunitati Fiecare stat parte va elibera vizele sau documentele de calatorie necesare acestor scopuri în cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii sau imediat ce echipa de inspecţie s-a prezentat la punctul de intrare pe teritoriul statului parte.

Durata de valabilitate a acestor documente trebuie să fie suficient de mare încât să permită inspectorului sau asistentului de inspecţie sederea pe teritoriul statului parte inspectat, cu singurul scop chittagong dating loc a-şi finaliza activităţile de inspecţie.

În scopul exercitarii eficiente a functiunilor lor, membrii echipei de inspecţie se vor bucura chittagong dating loc privilegiile şi imunitatile enuntate în subparagrafele a -i.

Citițiși