Șaptezeci de treizeci de meciuri. Traducere "Treizeci de mii" în engleză

șaptezeci de treizeci de meciuri

Da, dar există, cum ar fi, șaptezeci și șapte din blestem, OK? Gia', ma ce ne sono tipo 77 nella maledizione, ok? Un volo da Londra a Madrid con 77 persone a bordo.

șaptezeci de treizeci de meciuri

Ad oggi, le parti contraenti sono settantasette: quarantuno euroasiatiche compresa l'UE e trentasei africane. Il gruppo dei 77 nacque il 15 giugno deldai 77 paesi in via di sviluppo firmatari della "Dichiarazione unitaria dei 77 stati", sottoscritta alla prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo e il Commercio UNCTAD svoltasi a Ginevra.

șaptezeci de treizeci de meciuri

CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR oj4 Întocmit la Ierusalim, la opt iunie două mii paisprezece, care corespunde zilei a zecea a lunii Sivan din anul cinci mii șapte sute șaptezeci și patru conform calendarului ebraic, în două versiuni originale, în limbile engleză și ebraică, fiecare dintre cele două versiuni fiind autentică.

Fatto a Gerusalemme l'8 giugno dell'anno duemilaquattordici, che corrisponde al giorno 10 di Sivan dell'anno cinquemilasettecentosettantaquattro del calendario ebraico in due originali, in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

șaptezeci de treizeci de meciuri

EurLex-2 pronunțarea unei hotărâri prin care, în aprecierea prezentei acțiuni în despăgubiri, în temeiul prevederilor articolului CE, să se declare dreptul reclamantei de a fi despăgubită financiar de către Consiliu și Comisie, în online dating assistant, cu suma totală de trei milioane două sute șaptezeci și trei de mii o sută patruzeci și șapte euro 3 EUR și accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art.

Fatto a Lussemburgo il dieci giugno duemilatredici che corrisponde al due Tammuz cinquemilasettecentosettantatre nel calendario ebraico, in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Eurlex Întocmit la Bruxelles, în dublu exemplar, la nouăsprezece februarie două mii cincisprezece, ceea ce corespunde cu a treizecea zi a lunii Șvat din anul cincimii șapte sute șaptezeci și cinci din calendarul ebraic, în limbile bulgară, cehă, croată, șaptezeci de treizeci de meciuri, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și ebraică, fiecare text fiind, în egală măsură, autentic.

șaptezeci de treizeci de meciuri

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il giorno diciannove di febbraio dell'anno duemilaquindici, che corrisponde al giorno trentesimo di Shvat dell'anno cinquemilasettecentosettantacinque del calendario ebraico, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Citițiși