16 ani în vârstă de 26 ani normal normal

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. COPIII URMAŞI au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, iar dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani.

yashashri masurkar și karan tacker dating

Depunerea adeverinţelor mai târziu de data de 6 octombrie atrage suspendarea plăţii pensiei, conform prevederilor legale. Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

Pensia de urmaş se stabileşte din: pensia de limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat; pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

deniz ugur dating

Citițiși